$
USD
JAV doleris
Oficialus bankas arba skyrius

JAV federalinio rezervo valdyba

Šalys
Jungtinės Amerikos Valstijos
Kalbos
anglų
Kontaktinė informacija

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Faksas: +1 202 872 7533
El. paštas: uscurrency@frb.gov

Bendra informacija apie banknotų atgaminimą

Pagal JAV Federalinių reglamentų kodekso 31 antraštinės dalies 411 straipsnį ir 1992 m. Padirbtų banknotų aptikimo įstatymą (angl. Counterfeit Detection Act, Public Law 102-550Section 411 of Title 31 of the Code of Federal Regulations), leidžiama atkurti spalvotus JAV valiutos atvaizdus, jeigu:

1.    atvaizdas (pagal ilgį ir plotį) yra mažesnis negu trys ketvirtosios originalo arba pusantro karto didesnis už originalą;

2.    atvaizdas yra vienpusis;

3.    visi negatyvai, plokštės, pozityvai, skaitmeninės duomenų kaupimo laikmenos, grafinės rinkmenos, magnetinės laikmenos, optiniai duomenų kaupimo įtaisai ir bet kokios kitos priemones, naudotos gaminant atvaizdus, kuriuose vaizduojamas visas valiutos vienetas arba jo dalis, pabaigus naudoti yra sunaikinami ir (arba) ištrinami.

Spausdintinės reprodukcijos

Atvaizdų naudojimas reklamos tikslais:

Pagal JAV kodekso I dalies, 18 antraštinės dalies, 25 skyriaus 475 straipsnį [skolinių įsipareigojimų ar vertybinių popierių imitavimas; reklama], tas, kuris sukuria, išgraviruoja, atspausdina, pagamina, realizuoja, išleidžia į apyvartą, platina arba naudoja bet kokią verslo ar profesinės veiklos vizitinę kortelę, skelbimą, afišą, aplinkraštį, reklaminį lapelį ar reklamą, kuri yra panaši į bet kokį Jungtinių Valstijų skolinį įsipareigojimą ar vertybinį popierių, išleistą arba oficialiai patvirtintą, bet dar neišleistą, pagal bet kurį Kongreso priimtą įstatymą, arba kuris ant bet kokio minėto skolinio įsipareigojimo ar vertybinio popieriaus ar kitos panašios priemonės, arba ant bet kokios Jungtinių Valstijų monetos, užrašo, atspausdina arba kitais būdais atspaudžia bet kokią verslo ar profesinės veiklos vizitinę kortelę, skelbimą, reklamą ar bet kokį kitą skelbimą ar reklamą, baudžiamas šioje antraštinėje dalyje nustatyta tvarka.