$
USD
JAV doleris
Oficialus bankas arba skyrius

Federal Reserve Board

Šalys
Jungtinės Amerikos Valstijos
Kalbos
anglų
Kontaktinė informacija

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Faksas: +1 202 872 7533
El. paštas: uscurrency@frb.gov

Bendra informacija apie banknotų atgaminimą

Pagal 1992 m. Padirbtų banknotų aptikimo įstatymą (angl. Counterfeit Detection Act, Public Law 102-550) ir federalinių nuostatų kodekso 31 straipsnio 411 skirsnį (angl. Code of Federal Regulations, Title 31, Section 411), leidžiama atkurti spalvotas JAV valiutos kopijas, jeigu:

  1. iliustracijos dydis yra trimis ketvirtadaliais mažesnis arba pusantro karto didesnis negu originalus elementas;
  2. iliustracija yra vienpusė;
  3. visi negatyvai, plokštelės, pozityvai, skaitmeninės duomenų kaupimo laikmenos, grafikos rinkmenos, kompiuterinės laikmenos, optiniai duomenų kaupimo įtaisai ir kitos priemonės, kurios buvo naudojamos gaminant iliustracijas, kuriose pavaizduota visas arba dalinis iliustracijos atvaizdas, pabaigus naudoti yra sunaikinamos ir (arba) ištrinamos.
Spausdintinės reprodukcijos

Banknotų atvaizdų naudojimas reklamos tikslais:
JAV Kodekso I dalies 18 antraštinės dalies 25 skyriaus 475 skirsnyje [Įsipareigojimų arba vertybinių popierių imitavimas; reklama] nustatyta, kad asmenys, kurie kuria, graviruoja, spausdina, gamina ar realizuoja arba skelbia, leidžia, teikia, platina ar naudoja kokią nors vizitinę ar profesinę kortelę, skelbimą, plakatą, aplinkraštį, reklaminį lapelį ar reklamą, kurie primena ar yra kažkuo panašūs į kokį nors JAV įsipareigojimą ar vertybinį popierių, kuris buvo išleistas ar kuriam leidimas buvo suteiktas pagal kokį nors Kongreso įstatymą, arba rašo, spausdina ar kitaip spaudžia ar susieja kurią nors iš tokių priemonių, įsipareigojimą, vertybinį popierių ar JAV monetą su kokia nors vizitine ar profesine kortele, skelbimu ar reklama arba bet kokiu kitu skelbimu ar reklama, yra baudžiami pagal šią antraštinę dalį.