$
USD
dolarul SUA
Banca sau autoritatea responsabilă

Federal Reserve Board

Ţară
Statele Unite
Limbă
engleză
Date de contact

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
Email: uscurrency@frb.gov

Informaţii generale privind reproducerea bancnotelor

Legea privind detectarea falsurilor din 1992 (Counterfeit Detection Act), Drept public (Public Law) 102-550, secţiunea 411, titlul 31 din Codul regulamentelor federale (Code of Federal Regulations), autorizează ilustraţiile color ale monedei americane, în următoarele condiţii:

  1. dimensiunile liniare ale ilustraţiei să fie de maxim 75% sau de minim 150% faţă de dimensiunile fiecărei părţi a obiectului ilustrat;
  2. ilustraţia să aibă o singură faţă; şi
  3. toate negativele, plăcile de imprimare, pozitivele, dispozitivele digitale de stocare, fişierele grafice, suporturile magnetice, dispozitivele optice de stocare şi alte dispozitive utilizate la producerea ilustraţiilor, care conţin imagini parţiale sau complete ale ilustraţiei, să fie distruse şi/sau şterse după utilizarea finală.
Reproducerea pe suporturi tipărite

Reproducerea în scopuri publicitare:
Secţiunea 475, capitolul 25, titlul 18, partea I din Codul SUA [Imitarea obligaţiunilor sau a titlurilor de valoare; anunţuri publicitare] prevede că oricine concepe, gravează, tipăreşte, realizează sau execută, ori lansează, emite, distribuie, pune în circulaţie sau utilizează orice carte de vizită sau profesională, înştiinţare, placardă, circulară, înscris de mână sau anunţ publicitar asemănător sau similar oricăreia dintre obligaţiunile sau titlurile de valoare ale Statelor Unite emise sau autorizate printr un act legislativ al Congresului sau scrie, tipăreşte, sau, în orice alt fel, imprimă sau ataşează oricărui asemenea instrument, obligaţiune ori titlu de valoare, sau orice monedă a Statelor Unite, orice carte de vizită sau profesională, înştiinţare sau anunţ publicitar, sau orice altă înştiinţare sau anunţ publicitar, este amendat conform dispoziţiilor prezentului titlu.