$
USD
dolarul SUA
Banca sau autoritatea responsabilă

Consiliul guvernatorilor Rezervelor Federale ale SUA

Ţară
Statele Unite
Limbă
engleză
Date de contact

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
Email: uscurrency@frb.gov

Informaţii generale privind reproducerea bancnotelor

Legea privind detectarea contrafacerilor (Counterfeit Detection Act) din 1992, Lege publică (Public Law) 102-550, titlul 31, secțiunea 411 din Codul reglementărilor federale (Code of Federal Regulations), permite ilustrații color ale monedei SUA, în următoarele condiții:

1.    ilustrația trebuie să aibă o dimensiune lineară cu 3/4 inferioară sau cu 1½ superioară fiecărei componente a elementului ilustrat;

2.    ilustrația trebuie să aibă o singură față; și

3.    toate negativele, plăcile, pozitivele, mediile de stocare digitale, fișierele grafice, suporturile magnetice, dispozitivele de stocare optice și orice alte elemente utilizate pentru realizarea ilustrației, care conțin o imagine completă sau parțială, sunt distruse și/sau șterse sau suprimate după utilizarea lor finală.

Reproducerea pe suporturi tipărite

Reproducerea în scopuri publicitare:

Titlul 18, partea I, capitolul 25, secțiunea 475 din Codul SUA [Imitarea obligațiunilor sau a titlurilor de valoare; materiale publicitare] prevede că se va pedepsi cu amendă, în conformitate cu prezentul titlu, orice entitate care elaborează, gravează, tipărește, realizează sau execută sau eliberează, emite, distribuie, pune în circulație sau utilizează orice carte de vizită sau profesională, notificare, placardă, circulară, foaie volantă sau material publicitar care prezintă concordanțe sau similitudini cu orice titlu de creanță sau titlu de valoare al Statelor Unite, emis sau autorizat printr-o lege a Congresului SUA sau care redactează, tipărește sau imprimă în alt mod sau atașează la un astfel de instrument, obligațiune sau titlu de valoare sau la o monedă a Statelor Unite o carte de vizită sau profesională, o notificare sau un material publicitar, sau orice notificare sau material publicitar de orice natură.