$
USD
USA-dollár
Hivatalos bank vagy szervezeti egység

Szövetségi Jegybanki Tanács (Federal Reserve Board)

Országok
Egyesült Államok
Nyelvek
angol
Elérhetőség

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
E-mail cím: uscurrency@frb.gov

Általános tájékoztatás a bankjegyutánzatok készítéséről

A hamis pénz kiszűrésről szóló 1992-es törvény (The Counterfeit Detection Act) értelmében (Public Law 102-550) – amely a Szövetségi Törvénytár (Code of Federal Regulations) 31. címének 411. szakasza alatt található – megengedett színes illusztrációkat készíteni az amerikai valutáról azzal a feltétellel:

  1. hogy az illusztráció mérete minden egyes illusztrált egység lineáris méretének háromnegyedénél kisebb vagy másfélszeresénél nagyobb;
  2. hogy az illusztráció egyoldalas kivitelben készült; és
  3. az illusztráció készítésénél használt minden olyan negatív, lemez, pozitív, digitalizált tárolóeszköz, grafikai fájl, mágneses média, optikai tároló- és egyéb eszköz, amely az illusztrációról vagy annak valamely részéről képeket tartalmaz, az utolsó felhasználás után megsemmisítésre és/vagy törlésre került.
Utánzatok megjelenése a nyomtatott médiumokban

Reklámcélú utánzatok:
Az Egyesült Államok Büntetőtörvénykönyve I. részének 18. főcíme alatt a 25. fejezet 475. szakasza [adóslevelek vagy értékpapírok utánzása; reklámok] kimondja, hogy az, aki bármilyen névjegyet, hirdetményt, plakátot, körlevelet, hirdetőcédulát vagy reklámot az Egyesült Államok Kongresszusának bármely törvénye alapján vagy annak felhatalmazásával kibocsátott kötelezvényhez vagy értékpapírhoz hasonlóra tervez, metsz, nyomtat vagy állít elő, vagy ilyet bocsát ki, hoz forgalomba, terjeszt, köröz vagy használ, vagy más formában nyom bármilyen hivatalos vagy nem hivatalos névjegyet, hirdetményt vagy reklámot az Egyesült Államok bármely instrumentumára, adóslevelére, értékpapírjára vagy érméjére, vagy csatol ilyet hozzájuk e pont alapján pénzbüntetéssel szankcionálandó.