$
USD
ASV dolārs
Oficiālā banka vai nodaļa

Federal Reserve Board

Valstis
Amerikas Savienotās Valstis
Valodas
angļu
Kontaktinformācija

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tālr.: +1 202 452 3535
Fakss: +1 202 872 7533
E-pasts: uscurrency@frb.gov

Vispārēja informācija par banknošu reproducēšanu

Saskaņā ar 1992. gada "Viltojumu atklāšanas aktu" (Publisko tiesību 102-550 tiesību akts), Federālo noteikumu kodeksa 31. nodaļas 411. sadaļu atļautas krāsainas ASV naudas zīmju ilustrācijas ar noteikumu, ka:

  1. ilustrācijas izmērs lineārā dimensijā ir mazāks nekā ¾ vai lielāks nekā 1½ par katru ilustrētā elementa daļu;
  2. ilustrācija attēlo tikai vienu pusi un
  3. visi negatīvi, plates, pozitīvi, digitālās atmiņas iekārtas, grafiskie faili, magnētiskās iekārtas, optiskās atmiņas iekārtas un jebkādi citi līdzekļi, ko izmanto ilustrāciju izgatavošanai un kas ietver ilustrācijas attēlu vai kādu tā daļu, pēc izmantošanas beigām tiek iznīcināti vai attēls no tiem tiek dzēsts.
Reproducēšana iespieddarbos

Reproducēšana reklāmas nolūkos:
ASV Kodeksa 475. panta 25. nodaļas 18. sadaļas I daļā [Obligāciju vai vērtspapīru atdarināšana, sludinājumi] noteikts, ka katram, kurš zīmē, gravē, iespiež, izgatavo, īsteno, laiž apgrozībā, emitē, izplata vai izmanto jebkādu uzņēmuma vai profesionālo vizītkarti, paziņojumu, plakātu, apkārtrakstu, reklāmlapu vai sludinājumu, kas atgādina jebkuru saskaņā ar Kongresa tiesību aktu emitētu vai sankcionētu ASV obligāciju vai vērtspapīru, vai raksta, iespiež vai citādi pievieno, vai piestiprina pie jebkāda šāda instrumenta, obligācijas vai vērtspapīra vai jebkuras ASV monētas uzņēmuma vai profesionālo vizītkarti, paziņojumu vai sludinājumu vai jebkādu paziņojumu vai sludinājumu, tiks uzlikta soda nauda saskaņā ar šo sadaļu.