Jaunumi

Sakarā ar draudiem, ko rada pieaugoša personālo datoru un digitālo attēlu apstrādes iekārtu izmantošana banknošu viltošanā, 10 valstu grupas (G10) centrālo banku vadītāji 2000. gada maijā pilnvaroja centrālo banku grupu izstrādāt sistēmu, lai nepieļautu personālo datoru izmantošanu viltojumu izgatavošanā. 2004. gada marta sanāksmē banku vadītāji novērtēja šajā jomā panākto ievērojamo progresu.
09/03/2004
2000. gada 8. maija sanāksmē Bāzelē 10 valstu grupas (G10) centrālo banku vadītāji izskatīja ar personālo datoru izmantošanu banknošu viltošanā saistītās problēmas.
10/05/2000