Centrālās bankas kopīgiem spēkiem ar IT nozari apkaro banknošu viltošanu

9 marts 2004
Starptautisko norēķinu banka (aktualizēta informācija)

Sakarā ar draudiem, ko rada pieaugoša personālo datoru un digitālo attēlu apstrādes iekārtu izmantošana banknošu viltošanā, 10 valstu grupas (G10) centrālo banku vadītāji 2000. gada maijā pilnvaroja centrālo banku grupu izstrādāt sistēmu, lai nepieļautu personālo datoru izmantošanu viltojumu izgatavošanā. 2004. gada marta sanāksmē banku vadītāji novērtēja šajā jomā panākto ievērojamo progresu.

Centrālo banku viltošanas novēršanas grupa (CBCDG) tagad izstrādājusi Viltošanas novēršanas sistēmu (CDS), ko veido pretviltošanas tehnoloģijas, kas neļauj izmantot personālos datorus un digitālo attēlu apstrādes līdzekļus, lai iegūtu vai reproducētu aizsargātu banknošu attēlus.

Vairāki vadošie datortehnikas un programmatūras ražotāji brīvprātīgi ieviesuši šo sistēmu, atzīstot kaitējumu, ko viltota nauda var nodarīt viņu klientiem un sabiedrībai. Tehnoloģija nespēj izsekot personālā datora vai digitālo attēlu apstrādes līdzekļa lietošanai, un patērētāji, lietojot produktus, kas aprīkoti ar šo tehnoloģiju, nejutīs nekādu atšķirību to darbībā vai efektivitātē.

Sīkāka informācija pieejama interneta vietnē www.rulesforuse.org, kurā ir saites uz noteikumiem, kas regulē banknošu reproducēšanu dažādās valstīs. Tajās valstīs, kurās jaunā tehnoloģija ierobežo lietotāju spēju kopēt banknošu attēlus, centrālā banka (vai attiecīgā iestāde) publiskos banknošu attēlus pavairošanai atbilstoši tās prasībām. Interneta vietnē ir norādes lietotājiem par attiecīgajām procedūrām, kā arī to valstu banknošu attēlu avotiem, kurās tie pieejami.

Kas ir CBCDG?

Tās uzdevums ir pētīt iespējamos draudus banknošu drošībai un piedāvāt risinājumus, ko emitētājas iestādes varētu īstenot. CBCDG ir darba grupa, kurā ietilpst daudzas centrālās bankas un banknošu spiestuves.