CHF
CHF
Šveices franks
Oficiālā banka vai nodaļa
Valstis
Lihtenšteina
Šveice
Valodas
angļu
franču
vācu
Kontaktinformācija

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

Tālr.: +41 58 631 07 57
Fakss: +41 58 631 50 00
E-pasts: bargeld@snb.ch

Vispārēja informācija par banknošu reproducēšanu

Aizliegts mainīt banknošu fragmentus, jo tas var maldināt sabiedrību.

Ja reproducē tikai daļu banknotes, piemēram, attiecīgās personas portretu vai banknotes reversā attēloto mākslas darbu, – iespējamas problēmas ar autortiesībām, kas neietilpst Šveices Nacionālās bankas kompetencē.

Reproducēšana iespieddarbos

Attēli, kuri, mūsuprāt, nerada risku sajaukt tos ar īstām banknotēm, definēti dokumentā "Norādījumi".

Iespieddarbu vajadzībām mēs uz laiku nododam lietošanā banknošu digitālus attēlus (150 dpi) vai banknotes papīra formā (abos gadījumos pāri banknotei pa diagonāli uzdrukāts vārds "PARAUGS" (attiecīgās valsts valodā)). Tās tiks izsūtītas tikai tad, ja tiks izklāstīts banknošu reproducēšanas iemesls un pieņemti "līguma" nosacījumi (atsūtot atpakaļ parakstītu vēstuli, kas ietver šos nosacījumus). Šo attēlu vai banknošu nodošana trešajām personām stingri aizliegta. Visi izsniegtie materiāli jānodod atpakaļ Šveices Nacionālajā bankā. Lietotāju pienākums ir ierobežot pieeju šiem materiāliem.

Visi negatīvi, plates, pozitīvi, digitālās atmiņas iekārtas, grafiskie faili, magnētiskās iekārtas, optiskās atmiņas iekārtas un jebkādi citi līdzekļi, ko izmanto ilustrāciju izgatavošanai un kas ietver ilustrācijas attēlu vai kādu tā daļu, pēc izmantošanas beigām tiek iznīcināti vai attēls no tiem tiek dzēsts.

Reproducēšana elektroniskajos saziņas līdzekļos

Gatavojot publiski pieejamus digitālos attēlus, banknotes drīkst reproducēt, ja izpildīti šie divi kritēriji.

  • Attēla izšķirtspēja ir 72 dpi vai mazāka.
  • Pāri banknotes attēlam pa diagonāli atšķirīgā krāsā uzdrukāts vārds "PARAUGS" (attiecīgās valsts valodā). Vārda "PARAUGS" garumam un platumam jābūt vismaz 75% no attēla garuma un 15% no attēla platuma.