CHF
CHF
Schweiziske franc
Ansvarlig myndighed
Lande
Liechtenstein
Schweiz
Sprog
engelsk
fransk
tysk
Kontakt

Bargeld/Administration
Schweizerische Nationalbank
Bundesplatz 1
CH-3003 Bern
Schweiz

Tel.: +41 58 631 07 57
Fax: +41 58 631 50 00
E-mail: bargeld@snb.ch

Trykt gengivelse

Gengivelser, som efter Schweizerische Nationalbanks mening ikke kan forveksles med en ægte pengeseddel, er defineret i bankens retningslinjer.

De trykte medier kan få lov til at låne digitale billeder af schweiziske pengesedler (150 dpi) og fysiske pengesedler (på begge er ordet "SPECIMEN" påtrykt diagonalt). De kan kun lånes, hvis baggrunden for at ville gengive pengesedler er anført, og hvis aftalevilkårene accepteres (ved at underskrive og tilbagesende brevet med vilkårene). Det er endvidere strengt forbudt at overdrage disse billeder eller pengesedler til tredjemand, og alt materiale skal leveres tilbage til Schweizerische Nationalbank. Brugeren har ansvaret for at begrænse adgangen til materialet.
Alle negativer, trykplader, positiver, digitale lagermedier, grafikfiler, magnetiske medier, medier til optisk lagring og andet udstyr, der er blevet brugt til at fremstille illustrationen, skal tilintetgøres, slettes eller fjernes efter endt brug, hvis det indeholder hele illustrationen eller udsnit heraf.

Elektronisk gengivelse

For offentligt tilgængelige digitalbilleder gælder, at en pengeseddel må gengives, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  • Opløsningen overstiger ikke 72 dpi.
  • Ordet "SPECIMEN" er påtrykt diagonalt hen over gengivelsen i en kontrasterende farve. Længden og højden af ordet "SPECIMEN" skal udgøre mindst 75 pct. af gengivelsens længde og mindst 15 pct. af gengivelsens bredde.