£
GBP
Britiske pund
Ansvarlig myndighed

Bank of England

Lande
Storbritannien
Sprog
engelsk
Kontakt

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Storbritannien

E-mail: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk

Generelt om gengivelse af pengesedler

I henhold til paragraf 18, stk. 1, i den engelske lov om falskmøntneri (Forgery and Counterfeiting Act) af 1981 er det strafbart for personer – uden forudgående skriftlig tilladelse fra Bank of England og uanset mediet og størrelsesforholdet – at gengive, helt eller delvist, pengesedler, der er udstedt af Bank of England. Bank of England er også indehaver af ophavsretten til sine pengesedler.

Gengivelser må ikke forekomme i en anstødelig eller upassende sammenhæng eller på en måde, som banken efter egen vurdering anser for at være undergravende for valutaens integritet.

Procedure
Personer, der ønsker at anvende billeder af Bank of Englands pengesedler, har tre muligheder:

 1. Billedbibliotek: Godkendte billeder af pengesedler findes i vores billedbibliotek. Brugere skal overholde vores vilkår og betingelser for gengivelse af billeder. I modsat fald kan det få retslige konsekvenser.
  Bank of Englands billedbibliotek for pengesedler
 2. Gengivelse af pengesedler: Personer, der ønsker at anvende andre billeder af Bank of Englands pengesedler, skal søge om tilladelse ved at udfylde og indsende vores onlineansøgningsskema, hvoraf fremgår vilkår og betingelser for gengivelse.
  Ansøgningsskema til brug for gengivelse af pengesedler
 3. Ansøgning kan også indsendes pr. post ved at udskrive og udfylde ansøgningsskemaet, der kan downloades, og sende det til den nedenfor anførte adresse. Note Reproductions Officer vil bestræbe sig på at svare inden for fem arbejdsdage fra modtagelsen af ansøgningen.
  Ansøgningsskema til download

Korrespondance vedrørende gengivelse af pengesedler skal stiles til:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Bank of Englands Note Reproductions Officer kan kontaktes på: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk eller på +44 (0)20 7601 4028.

Trykt gengivelse

Tilladelse til fysisk gengivelse af billeder af pengesedler gives normalt under forudsætning af, at følgende kriterier overholdes:

 1. Kun den ene side af pengesedlen må være gengivet.
 2. Gengivelsen må ikke være i samme størrelse som den faktiske pengeseddel: Den skal være mindst 25 pct. mindre eller mindst 25 pct. større. Tilsvarende gælder for delvise gengivelser af en pengeseddel.
 3. Gengivelser må ikke forekomme i en anstødelig eller upassende sammenhæng eller på en måde, som banken efter egen vurdering anser for at være undergravende for valutaens integritet.
 4. Dronningens portræt må ikke forvanskes (gælder ikke forstørrelse, formindskelse eller skråvendt stilling).

Endvidere skal mindst en af følgende betingelser være opfyldt:

 1. Gengivelser skal trykkes på et materiale, der klart adskiller sig fra det materiale, der anvendes til Bank of Englands nuværende seddelserie.
 2. Gengivelser, der viser mere end 50 pct. af hele den ene sides fladeareal, skal tiltrykkes "SPECIMEN", medmindre gengivelsen er over 20 grader skråvendt. Ordet "SPECIMEN" skal være trykt med grå og fremhævet skrift i en 45 graders vinkel tværs over sedlens midte og må ikke være mindre end en tredjedel af sedlens længde og en tiendedel af sedlens højde.
 3. Gengivelser, der viser mindre end 50 pct. af hele den ene sides fladeareal, behøver ikke at være skråvendte eller tiltrykt ordet "SPECIMEN".
Elektronisk gengivelse

Normalt vil der blive givet tilladelse til digital eller anden gengivelse af pengesedler, hvis følgende kriterier opfyldes:

 1. Gengivelser må ikke forekomme i en anstødelig eller upassende sammenhæng eller på en måde, som banken efter egen vurdering anser for at være undergravende for valutaens integritet.
 2. Dronningens portræt må ikke forvanskes (gælder ikke forstørrelse, formindskelse eller skråvendt stilling).

Endvidere skal mindst en af følgende betingelser være opfyldt:

 1. Gengivelser, der viser mere end 50 pct. af hele den ene sides fladeareal, skal tiltrykkes "SPECIMEN", medmindre gengivelsen er over 20 grader skråvendt. Ordet "SPECIMEN" skal være trykt med grå og fremhævet skrift i en 45 graders vinkel tværs over sedlens midte og må ikke være mindre end en tredjedel af sedlens længde og en tiendedel af sedlens højde.
 2. Gengivelser, der viser mindre end 50 pct. af hele den ene sides fladeareal, behøver ikke at være skråvendte eller tiltrykt ordet "SPECIMEN".