£
GBP
Britská libra
Centrální banka nebo odpovědný orgán

Bank of England

Země
Spojené království
Jazyky
angličtina
Kontaktní údaje

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-mail: enquiries@bankofengland.co.uk

Všeobecné informace o reprodukcích bankovek

Reprodukovat kteroukoli bankovku Bank of England nebo její libovolnou část na jakémkoli materiálu, a to bez ohledu na měřítko, je bez předchozího písemného souhlasu Banky trestným činem.

Úmyslné poškozování bankovek Bank of England (včetně tištění, psaní či ražení slov, písmen či číslic na ně) je nezákonné.

Kopírování díla chráněného autorskými právy bez souhlasu či licence držitele těchto práv je přestupkem. Držitelem autorských práv k bankovkám Bank of England je Bank of England.

Bank of England udělí souhlas s reprodukcí svých bankovek nebo části bankovky, pokud reprodukce splňuje podmínky reprodukce uvedené níže.

Naše podmínky pro reprodukci bankovek je třeba splnit vždy, ať už použijete jedno ze schválených vyobrazení bankovek Bank of England, nebo si vytvoříte vlastní. Nesplnění těchto podmínek může vést k právnímu postihu.

Podmínky pro reprodukci bankovek se uplatňují:

 • bez ohledu na to, zda reprodukujete celou bankovku nebo její část;
 • bez ohledu na to, zda reprodukujete přední nebo zadní stranu bankovky; a
 • na reprodukce všech bankovek vydaných Bank of England bez ohledu na to, zda jsou v současné době zákonným platidlem, či nikoli.

Schválená vyobrazení stávajících bankovek a bankovek stažených z oběhu, která lze použít v reprodukcích, je možné stáhnout z databáze vyobrazení stávajících bankovek a bankovek stažených z oběhu na našich internetových stránkách.

Suvenýrové bankovky a nevhodné reprodukce

Je zakázáno zhotovovat suvenýrové verze našich bankovek zobrazující např. známou osobnost. Důvodem jsou případy, kdy takto pozměněné bankovky byly omylem přijaty za pravé. 

Reprodukce našich bankovek, které je zobrazují nebo používají v nevhodném kontextu, nebo které by bylo možné omylem zaměnit za pravou bankovku, nesplňují naše podmínky a nelze je zhotovovat. Patří sem:

 • oboustranné reprodukce,
 • reprodukce, které mají rozměry shodné se skutečnou bankovkou.
 • Reprodukce založené na ničení bankovek. Například motivy bankovek, které jsou rozřezány nebo popáleny, nebo výrobky, které se zlikvidují, např. ubrousky.
 • Výrobky, které spojují bankovky s nevhodným obsahem, jako jsou sexuálně explicitní motivy.
 • Motivy, které neuctivým způsobem deformují královnu nebo kteroukoliv z osob zobrazených na bankovkách.
 • Reprodukce vytištěné na materiálu, který se přílišně podobá materiálu použitému na výrobu stávajících bankovek Bank of England, není-li opatřen slovem „SPECIMEN“, nebo nezobrazuje-li jen polovinu bankovky. 

Důvod spočívá v tom, že takové reprodukce by mohly ovlivnit hodnověrnost našich bankovek nebo jejich vnímání veřejností, způsobit přestupek či porušit autorská práva.

Reprodukce v tištěných médiích

Pro fyzické reprodukce jste povinni zajistit splnění níže uvedených podmínek reprodukce bankovek:

 1. Reprodukce jsou pouze jednostranné.
 2. Reprodukce nesmí mít stejnou velikost jako pravé bankovky. Musí být alespoň o 25 % menší nebo o 25 % větší.
 3. Reprodukce nelze zobrazovat v urážlivém nebo nevhodném kontextu ani způsobem, který by podle vlastního uvážení Bank of England narušoval důvěryhodnost měny.
 4. Podobizna královny nesmí být deformovaná (s výjimkou zvětšení, zmenšení nebo zobrazením pod úhlem).

Dále musí být splněno alespoň jedno z těchto kritérií:

 1. Reprodukce je vytištěna na materiálu, který je jednoznačně odlišný a odlišitelný od materiálů použitých k výrobě stávající série bankovek Bank of England.
 2. Reprodukce zobrazující více než 50 % celkové plochy jedné strany bankovky musí být přetištěny slovem „SPECIMEN“, nejsou-li pod úhlem větším než 20 stupňů. Označení „SPECIMEN“ musí být provedena tučným šedým písmem pod úhlem 45 stupňů přes střed bankovky a nesmí být kratší než jedna třetina délky reprodukce a menší než jedna desetina výšky reprodukce.
 3. Reprodukce zobrazující méně než 50 % celkové plochy jedné strany bankovky nemusí být nakloněny ani přetištěny slovem „SPECIMEN“.
Reprodukce v elektronických médiích

Pro digitální reprodukce jste povinni zajistit, abyste splňovali níže uvedené podmínky reprodukce bankovek:

 1. Reprodukce nelze zobrazovat v urážlivém nebo nevhodném kontextu ani způsobem, který by podle vlastního uvážení Bank of England narušoval důvěryhodnost měny.
 2. Podobizna královny nesmí být deformovaná (s výjimkou zvětšení, zmenšení nebo zobrazením pod úhlem).

Dále musí být splněno alespoň jedno z těchto kritérií:

 1. Reprodukce zobrazující více než 50 % celkové plochy jedné strany bankovky musí být přetištěny slovem „SPECIMEN“, nejsou-li pod úhlem větším než 20 stupňů. Označení „SPECIMEN“ musí být provedena tučným šedým písmem pod úhlem 45 stupňů přes střed bankovky a nesmí být kratší než jedna třetina délky reprodukce a menší než jedna desetina výšky reprodukce.
 2. Reprodukce zobrazující méně než 50 % celkové plochy jedné strany bankovky nemusí být nakloněny ani přetištěny slovem „SPECIMEN“.