£
GBP
Funt szterling
Nazwa banku lub właściwego organu

Bank of England

Kraje
Wielka Brytania
Języki
angielski
Kontakt

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-mail: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk

Ogólne informacje na temat reprodukowania banknotów

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 1981 roku o fałszerstwie (Forgery and Counterfeiting Act 1981) reprodukowanie banknotów Bank of England, w całości lub we fragmentach, bez jego uprzedniej pisemnej zgody jest przestępstwem, niezależnie od rodzaju nośnika i skali odwzorowania. Bank of England jest też właścicielem praw autorskich do swoich banknotów.

Reprodukcji banknotów nie można przedstawiać w kontekście obraźliwym lub niestosownym ani w sposób, który w opinii Bank of England zagrażałby nienaruszalności waluty.

Procedura

Dostęp do wizerunków banknotów Bank of England można uzyskać na trzy sposoby:

 1. Biblioteka wizerunków banknotów: zatwierdzone wizerunki znajdują się w specjalnej bibliotece. Można z nich korzystać na zasadach określonych przez Bank of England, za których naruszenie grożą konsekwencje prawne.
  Biblioteka wizerunków banknotów Bank of England
 2. Wniosek o zezwolenie na reprodukcję wizerunków banknotów: aby użyć innych wizerunków banknotów Bank of England, należy wystąpić o zezwolenie przez internet, korzystając z poniższego formularza, zawierającego warunki reprodukcji.
  Wniosek o zezwolenie na reprodukcję wizerunków banknotów
 3. Wniosek można także przesłać pocztą. W tym celu należy wydrukować i wypełnić poniższy formularz, po czym wysłać go na wskazany adres do korespondencji. Pracownicy banku starają się rozpatrywać wnioski w ciągu pięciu dni roboczych od ich otrzymania.
  Formularz do pobrania

Korespondencję dotyczącą reprodukcji banknotów należy wysyłać na adres:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

W sprawach związanych z reprodukcją banknotów można kontaktować się z Bank of England e-mailem: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk lub telefonicznie: +44 (0)20 7601 4028.

Reprodukcja drukiem

Zezwolenie na reprodukcję wizerunków banknotów w materiałach wydawanych drukiem jest z zasady udzielane, gdy spełnione są następujące kryteria:

 1. Reprodukcja musi być jednostronna.
 2. Reprodukcja nie może być tego samego rozmiaru co autentyczny banknot – musi być od niego większa lub mniejsza o co najmniej 25%. Dotyczy to także reprodukcji fragmentów banknotów.
 3. Reprodukcji banknotów nie można przedstawiać w kontekście obraźliwym lub niestosownym ani w sposób, który w opinii Bank of England zagrażałby nienaruszalności waluty.
 4. Wizerunek królowej nie może być zniekształcony (może być jedynie powiększony, pomniejszony lub przechylony).

Ponadto musi zostać spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków:

 1. Reprodukcja musi być wykonana na materiale wyraźnie różniącym się od papieru używanego do druku obecnej serii banknotów Bank of England.
 2. Jeśli reprodukcja przedstawia ponad 50% całkowitej powierzchni jednej strony banknotu, musi być opatrzona nadrukiem „SPECIMEN”, chyba że banknot jest ukazany pod kątem większym niż 20°. Napis „SPECIMEN” musi być wykonany pogrubioną czcionką koloru szarego i biec przez środek banknotu pod kątem 45°; wymiary napisu muszą stanowić co najmniej 1/3 długości i 1/10 wysokości reprodukcji.
 3. Jeśli reprodukcja przedstawia mniej niż 50% całkowitej powierzchni jednej strony banknotu, nie musi być ukazana pod kątem ani opatrzona nadrukiem „SPECIMEN”.
Reprodukcja elektroniczna

Zezwolenie na reprodukcję wizerunków banknotów w materiałach cyfrowych lub w innej postaci elektronicznej jest z zasady udzielane, gdy spełnione są następujące kryteria:

 1. Reprodukcji banknotów nie można przedstawiać w kontekście obraźliwym lub niestosownym ani w sposób, który w opinii Bank of England zagrażałby nienaruszalności waluty.
 2. Wizerunek królowej nie może być zniekształcony (może być jedynie powiększony, pomniejszony lub przechylony).

Ponadto musi zostać spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków:

 1. Jeśli reprodukcja przedstawia ponad 50% całkowitej powierzchni jednej strony banknotu, musi być opatrzona nadrukiem „SPECIMEN”, chyba że banknot jest ukazany pod kątem większym niż 20°. Napis „SPECIMEN” musi być wykonany pogrubioną czcionką koloru szarego i biec przez środek banknotu pod kątem 45°; wymiary napisu muszą stanowić co najmniej 1/3 długości i 1/10 wysokości reprodukcji.
 2. Jeśli reprodukcja przedstawia mniej niż 50% całkowitej powierzchni jednej strony banknotu, nie musi być ukazana pod kątem ani opatrzona nadrukiem „SPECIMEN”.