£
GBP
Funt szterling
Nazwa banku lub właściwego organu

Bank of England

Kraje
Wielka Brytania
Języki
angielski
Kontakt

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-mail: enquiries@bankofengland.co.uk

 

Ogólne informacje na temat reprodukowania banknotów

Reprodukowanie banknotów Bank of England, w całości lub we fragmentach, bez jego uprzedniej pisemnej zgody jest przestępstwem, niezależnie od rodzaju nośnika i skali odwzorowania.

Niszczenie banknotów (przez nadrukowywanie, nanoszenie lub odciskanie na nich słów, liter lub kształtów) jest niezgodne z prawem.

Kopiowanie dzieł objętych prawami autorskimi bez uzyskania zgody lub licencji od właściciela tych praw jest przestępstwem. Bank of England jest właścicielem praw autorskich do swoich banknotów.

Bank of England udziela zgody na reprodukcję swoich banknotów lub ich fragmentów pod warunkiem, że zostaną spełnione odpowiednie kryteria wymienione poniżej.

Należy bezwzględnie stosować się do kryteriów dotyczących reprodukcji banknotów, zarówno w przypadku używania wizerunków zatwierdzonych przez Bank of England, jak i przy tworzeniu własnych. Niezastosowanie się do tych zasad może prowadzić do podjęcia kroków prawnych.

 

Kryteria dotyczące reprodukcji banknotów należy stosować:

 • bez względu na to, czy reprodukuje się banknot w całości czy we fragmentach;
 • bez względu na to, czy reprodukuje się przednią czy odwrotną stronę banknotu;
 • do reprodukcji wszystkich banknotów emitowanych przez Bank of England, niezależnie od tego, czy są one obecnie prawnym środkiem płatniczym.

Zatwierdzone wizerunki obecnych i wycofanych banknotów, których można używać w reprodukcjach, są dostępne do pobrania w bibliotece wizerunków obecnych banknotów oraz w dziale naszej strony internetowej poświęconym wycofanym banknotom.

Przeróbki i niestosowne reprodukcje banknotów

Zabrania się przerabiania projektów naszych banknotów, na przykład umieszczania na nich wizerunków celebrytów. Wynika to z tego, że zdarzało się, że takie przeróbki były przez pomyłkę przyjmowane jako prawdziwe banknoty. 

Ukazywanie wizerunków banknotów w niestosownym kontekście lub w taki sposób, że można je wziąć za autentyczne banknoty, uznaje się za niezgodne z kryteriami i jest zabronione. Obejmuje to:

 • reprodukcje dwustronne;
 • reprodukcje o takiej samej wielkości jak oryginalne banknoty;
 • reprodukcje ukazujące niszczenie banknotów – na przykład wizerunki banknotów ciętych lub palonych albo reprodukcje na produktach, które ulegną zniszczeniu, takich jak chusteczki higieniczne;
 • produkty powodujące skojarzenie banknotów z niestosownym kontekstem, na przykład materiały o charakterze erotycznym;
 • obrazy, które w obraźliwy sposób zniekształcają wizerunek królowej lub innych osób przedstawionych na banknotach.
 • reprodukcje drukowane na materiale, który jest zbyt podobny do tego używanego do druku obecnych banknotów Bank of England, chyba że takie reprodukcje są opatrzone nadrukiem „SPECIMEN” lub przedstawiają tylko połowę banknotu. 

Wynika to z tego, że takie reprodukcje mogłyby negatywnie wpłynąć na integralność lub wizerunek publiczny naszych banknotów, stanowić powód do obrazy lub naruszyć prawa autorskie.

Reprodukcja drukiem

Zezwolenie na reprodukcję wizerunków banknotów w materiałach wydawanych drukiem jest z zasady udzielane, gdy spełnione są następujące kryteria:

 1. Reprodukcja musi być jednostronna.
 2. Reprodukcja nie może być tego samego rozmiaru co autentyczny banknot – musi być od niego większa lub mniejsza o co najmniej 25%.
 3. Reprodukcji banknotów nie można przedstawiać w obraźliwym lub niestosownym kontekście ani w sposób, który w opinii Bank of England zagrażałby integralności waluty.
 4. Wizerunek królowej nie może być zniekształcony (może być jedynie powiększony, pomniejszony lub przechylony).

Ponadto musi zostać spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków:

 1. Reprodukcja musi być wykonana na materiale wyraźnie różniącym się od papieru używanego do druku obecnej serii banknotów Bank of England.
 2. Jeśli reprodukcja przedstawia ponad 50% całkowitej powierzchni jednej strony banknotu, musi być opatrzona nadrukiem „SPECIMEN”, chyba że banknot jest ukazany pod kątem większym niż 20°. Napis „SPECIMEN” musi być wykonany pogrubioną czcionką koloru szarego i biec przez środek banknotu pod kątem 45°; wymiary napisu muszą stanowić co najmniej 1/3 długości i 1/10 wysokości reprodukcji.
 3. Jeśli reprodukcja przedstawia mniej niż 50% całkowitej powierzchni jednej strony banknotu, nie musi być ukazana pod kątem ani opatrzona nadrukiem „SPECIMEN”.
Reprodukcja elektroniczna

Zezwolenie na reprodukcję wizerunków banknotów w postaci elektronicznej jest z zasady udzielane, gdy spełnione są następujące kryteria:

 1. Reprodukcji banknotów nie można przedstawiać w obraźliwym lub niestosownym kontekście ani w sposób, który w opinii Bank of England zagrażałby integralności waluty.
 2. Wizerunek królowej nie może być zniekształcony (może być jedynie powiększony, pomniejszony lub przechylony).

Ponadto musi zostać spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków:

 1. Jeśli reprodukcja przedstawia ponad 50% całkowitej powierzchni jednej strony banknotu, musi być opatrzona nadrukiem „SPECIMEN”, chyba że banknot jest ukazany pod kątem większym niż 20°. Napis „SPECIMEN” musi być wykonany pogrubioną czcionką koloru szarego i biec przez środek banknotu pod kątem 45°; wymiary napisu muszą stanowić co najmniej 1/3 długości i 1/10 wysokości reprodukcji.
 2. Jeśli reprodukcja przedstawia mniej niż 50% całkowitej powierzchni jednej strony banknotu, nie musi być ukazana pod kątem ani opatrzona nadrukiem „SPECIMEN”.