Aktualności

W odpowiedzi na rosnące ryzyko wykorzystywania przez fałszerzy banknotów komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu, w maju 2000 r. prezesi banków centralnych krajów G-10 zatwierdzili opracowanie przez grupę banków centralnych systemu przeciwdziałania fałszerstwom z wykorzystaniem komputerów osobistych. Na spotkaniu w marcu 2004 r. prezesi odnotowali znaczący postęp dokonany w tej dziedzinie.
09/03/2004
Na spotkaniu w dniu 8 maja 2000 r. w Bazylei prezesi banków centralnych krajów G-10 analizowali problemy wynikające ze stosowania komputerów osobistych do fałszowania banknotów.
10/05/2000