Uudised

Kuna võltsimiseks kasutatakse üha enam personaalarvuteid ja digitaaltehnoloogiat, andsid G-10 riikide keskpankade presidendid 2000. aasta mais keskpankade töörühmale ülesande välja töötada süsteem arvutipõhise võltsimise ennetamiseks. 2004. aasta märtsi istungil võtsid keskpankade presidendid teatavaks selles valdkonnas tehtud olulised edusammud.
2004/03/09
8. mail 2000 Baselis peetud istungil arutasid G-10 riikide keskpankade presidendid probleeme, mis on seotud personaalarvutite kasutamisega pangatähtede võltsimisel.
2000/05/10