Uudised

Kuna võltsimiseks kasutatakse üha enam personaalarvuteid ja digitaaltehnoloogiat, andsid G-10 riikide keskpankade presidendid 2000. aasta mais keskpankade töörühmale ülesande välja töötada süsteem arvutipõhise võltsimise ennetamiseks. 2004. aasta märtsi istungil võtsid keskpankade presidendid teatavaks selles valdkonnas tehtud olulised edusammud.
09/03/2004
8. mail 2000 Baselis peetud istungil arutasid G-10 riikide keskpankade presidendid probleeme, mis on seotud personaalarvutite kasutamisega pangatähtede võltsimisel.
10/05/2000