Yeniliklər

Personal kompyuterlər və rəqəmsal surət çıxaran avadanlıqdan istifadə edilməsinin artımına cavab olaraq G10 ölkələrin mərkəzi banklarının rəhbərləri 2000-ci ilin may ayında mərkəzi banklar qrupuna personal kompyuterlərlə saxta pul kəsilməsinin qarşısının alınması sistemini işləyib hazırlanmasını tapşırmışdılar. 2004-cü ilə keçirilmiş görüşdə rəhbərlər bü sahədə əldə edilmiş əzəmiyyətli irəliləmə olduğunu qeyd edmişdilər.
09/03/2004
8 may 2000-ci il tarixində Bazel şəhərində keçirilmiş görüşdə G10 ölkələrin mərkəzi bankların rəhbərləri saxta pul kəsilməsində personal kompyuterlərdən istifadə olunması problemini müzakirə etmişdilər.
10/05/2000