Жаӊылыктар

Жасалма акчаларды басып чыгарууда жеке компьютерлердин жана ар кандай санариптик технологияларды колдонуу коркунучуна каршылык көрсөтүү үчүн, G10 тобунун борбордук банктарынын башчылары 2000 жылдын май айында борбордук банктардын тобуна жасалма акчаларды чыгарууда жеке компьютерлердин колдонулушуна тоскоол кылуучу системасын иштеп чыгууга тапшырма беришкен. 2004 жылдын март айында болуп өткөн жыйында, банкттардын башчылары бул чөйрөдөгү жылыштарды белгилешкен.
09/03/2004
2000 жылдын 8 май айында Базелде болуп өткөн жыйналышта, G10 тобунун борбордук банктарынын башчылары, жасалма акчаларды чыгарууда компьютерлердин колдонулушу маселесин талкулоого алышкан.
10/05/2000