$
USD
Америка доллары
Расмий банк же бөлүм

Федералдык резервдик тутумдун башкаруучуларынын кеңеши

Өлкөлөр
АКШ
Тилдер
англисче
Байланыш маалыматы

The U.S. Currency Education Program
Федеративдик Резерв Системасынын Башчылар Тобу
20th and C Streets, NW
Вашингтон, DC 20551
Америка Кошмо Штаттары

Тел.: +1 202 452 3535
Факс: +1 202 872 7533
Электрондук дарек: uscurrency@frb.gov

Банкноталарды көчүрмөлөө тууралуу жалпы маалымат

Жасалма акчаларды аныктоо тууралуу 1992-жылдагы мыйзам, 102-550 Мамлекеттик мыйзамы, Федералдык эрежелердин жыйнагынын 31-бөлүмүнүн 411-беренеси төмөнкү шарттарда АКШ валютасынын түстүү сүрөттөрүн колдонууга уруксат берет:

1.      сүрөттүн сызыктуу өлчөмү сүрөттөлгөн элементтин ар бир бөлүгүнүн төрттөн үч бөлүгүнөн же бир жарым эседен аз болсо;

2.      сүрөт бир тараптуу; жана

3.      иллюстрациянын сүрөтүн же анын кандайдыр бир бөлүгүн камтыган иллюстрацияны түзүүдө колдонулган бардык негативдер, пластиналар, позитивдер, санариптик алып жүрүүчүлөр, графикалык файлдар, магниттик алып жүрүүчүлөр, оптикалык топтогучтар жана башка куралдар акыркы колдонуудан кийин жок кылынууга жана/же өчүрүлүүгө тийиш.

Басма сөз каражаттарында көчүрмөлөө

Жарнамалык максатта колдонуу:

АКШ мыйзамдарынын жыйнагынын I-бөлүмүнүн 18-бөлүгүнүн, 25-главасынын 475-беренесинде [Милдеттенмелерди же баалуу кагаздарды имитациялоо; Жарнамалык материалдар] ар кандай ишкерлик карталарды же профессионалдык күбөлүктөрдү, билдирүүлөрдү, кулактандырууларды, маалымат каттарын, баракчаларды же Кошмо Штаттарынын кандайдыр-бир милдеттенмесине же Конгресстин кайсы болбосун мыйзамынын негизинде же алкагында чыгарылган баалуу кагазына окшош жарнамаларды иштеп чыгуу, оюу, басып чыгаруу, өндүрүү же аткаруу, ошондой эле жүгүртүү, чыгаруу, таратуу, тираждоо же колдонуу, же ушундай документти көрсөтүү, басы чыгаруу же ага Кошмо Штаттарынын милдеттенмелерин же баалуу кагаздарын же кандай болбосун монетасын, кандай болбосун ишкердлик картаны же профессионалдык күбөлүктү, бардык түрдөгү билдирүүлөрдү же жарнамаларды тиркөө ушул бөлүмгө ылайык жазага тартылат.