$
USD
Америка доллары
Расмий банк же бөлүм

Федерал Резерв фонды

Өлкөлөр
АКШ
Тилдер
англисче
Байланыш маалыматы

The U.S. Currency Education Program
Федеративдик Резерв Системасынын Башчылар Тобу
20th and C Streets, NW
Вашингтон, DC 20551
Америка Кошмо Штаттары

Тел.: +1 202 452 3535
Факс: +1 202 872 7533
Электрондук дарек: uscurrency@frb.gov

Банкноталарды көчүрмөлөө тууралуу жалпы маалымат

1992 жылы кабыл алынган жасалма акчанын чыгышына каршылык көрсөтүү мыйзамы, Коом мыйзамынын 411 секциясынын 31 бөлүгүндө каралган Федеративдик Нормалардын Кодекси Америка валютасында түстөрдү колдонууга уруксат берет жана:

  1. сүрөттүн өлчөмдөрү чыныгы оригиналдын өлчөмүнөн айырмаланып, төрттөн үч бөлүгүн же бир жарымга чейин чоңураак болушу керек;
  2. сүрөт бир гана жагында болушу керек; жана
  3. жасалма акчаларды жасоочулар төмөнкү буюмдарды: копияларды басып чыгаруучу буюмдар, сүрөт негативдери жана позитивдери, оптикалык дисктерде сакталуучу сканерленген сүрөттөр, графикалык файлдар же башка буюмдар өтө кылдаттык менен сакталышы жана туура колдонулуушу зарыл.
Басма сөз каражаттарында көчүрмөлөө

Реклама максатында басып чыгаруу:
АКШтын Кодексы 475 Парагрф, 25 Бөлүм, 18 Китеп, I бөлүгүугу [облигация заёмдору же баалуу кагаздар имитациясы; рекламалар]
АКШтын Конгрессы мыйзамына ылайк АКШтын банкноты жана тыйыны, ар кандай түрдөгү облигация заёмдору же баалуу кагаздарды дизайны, кесиб алуу, басып чыгаруу, жасоо, мамилеге чыгаруу, даярдоо, таркатуу, айлантыруу, ошондой эле ар түрдү профессионалдык же бизнес визиткалар, жарыялар, плакаттар, баракалар, афышалар же рекламаларда пайдалануу арекеттерине тыйу салат. Ар кандай киши жазага ылайк.. АКШтын банкноты жана тыйыны, ар кандай түрдөгү облигация заёмдору же баалуу кагаздарын жазып же басып чыгаруу, ар түрдү профессионалдык же бизнес визиткалар, жарыялар, плакаттар, баракалар, афышаларды рекламасы менен байланышту арекеттерди жасаган кишилерге мыйзам негизинде штраф салынуу мумкун.