$
USD
amerikanske dollar
Offisiell bank eller departement

Federal Reserve Board

Land
United States
Språk
engelsk
Kontaktopplysninger

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Telefon: +1 202 452 3535
Faks: +1 202 872 7533
E-post: uscurrency@frb.gov

Generell informasjon om gjengivelse av sedler

Counterfeit Detection Act (lov om oppdagelse av forfalskninger) av 1992, stats- og forvaltningsrett 102-550, i paragraf 411 av hjemmel 31 i den føderale lovsamlingen, tillater fargeillustrasjoner av amerikansk valuta, forutsatt at:

  1. Illustrasjonen er mindre enn tre fjerdedeler eller større enn en og en halv ganger, målt lineært, av størrelsen på delen av det illustrerte objektet
  2. Illustrasjonen er bare på én side
  3. Alle negativer, plater, originalfotografier, digitaliserte lagringsmedier, grafikkfiler, magnetiske medier, optiske lagringsenheter og alle andre ting brukt til å lage illustrasjonen som inneholder et bilde av illustrasjonen eller en del av denne, må ødelegges og/eller slettes eller fjernes etter bruk
Reproduksjon på trykte medier

Gjengivelse for reklameformål:
I henhold til artikkel 475 kapittel 25 avdeling 18 del I av United States Code (imitasjoner av obligasjoner eller verdipapirer; annonser) skal enhver person som designer, graverer, trykker, framstiller, utfører, setter i omløp, utsteder, distribuerer, sprer eller bruker noe visittkort, notis, plakat, rundskriv, trykksak eller annonse med bilde av eller som ligner på noen obligasjon eller verdipapir utstedt av De forente stater i henhold til eller i medhold av noen lov vedtatt av Kongressen, eller som påfører, påtrykker eller på annen måte preger eller sammenhefter noe instrument, obligasjon, verdipapir eller mynt utstedt av De forente stater, med et visittkort, notis, annonse, notis eller meddelelse av noe slag, bøtelegges i henhold til denne avdeling.