Om CBCDG

CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – sentralbankgruppen for motarbeidelse av forfalskninger) er en arbeidsgruppe bestående av 35 sentralbanker og myndigheter for seddeltrykking, opprettet på anmodning fra lederne i G10-sentralbankene. Formålet er å undersøke nye trusler når det gjelder sikkerhet for sedler, og foreslå løsninger som kan implementeres av utstedende myndigheter.

CBCDG støtter og utplasserer teknologi for å motarbeide bruk av digitalt utstyr til forfalskning av penger.

De 35 sentralbankene som er medlemmer, er fra følgende 34 land: Australia, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Canada, Kypros, Tsjekkia, Estland, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Japan, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Tyskland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia, USA. Den europeiske sentralbanken er også medlem.

Sentralbanksjefene i G10 representerer sentralbankene i følgende 11 land: Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Nederland, Sverige, Sveits, Storbritannia, USA.