Om CBCDG

Central Bank Counterfeit Deterrence group (CBCDG) är en grupp av 35 centralbanker och myndigheter för sedeltryckning som är organiserad på uppdrag av centralbankscheferna i G10-länderna. Gruppens uppgift är att undersöka gemensamma hot som uppstår mot sedlars säkerhet och föreslå lösningar som kan implementeras av de utfärdande myndigheterna.

CBCDG stöder och utnyttjar teknik som hindrar att digital utrustning kan användas för valutaförfalskning.

De 35 deltagande centralbankerna är från följande 34 länder: Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kanada, Cypern, Tjeckien, Estland, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Tjeckien, Portugal, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien, USA. Europeiska centralbanken är också deltagare.

Centralbankscheferna för G10 representerar följande 11 länder: Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Sverige, Schweiz, Storbritannien, USA.