£
GBP
Pund sterling
Officiell bank eller ansvarig myndighet

Bank of England

Länder
Storbritannien
Språk
engelska
Kontakt

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Storbritannien

E-post: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk

Allmän information om reproducering av sedlar

I enlighet med paragraf 18.1 i 1981 års lag om förfalskning (Forgery and Counterfeiting Act) är det brottsligt att, utan skriftligt förhandstillstånd från Bank of England, på vilket underlag det vara må och i rätt skala eller inte, reproducera någon sedel utgiven av Bank of England eller någon del av en sedel utgiven av Bank of England. Bank of England äger också upphovsrättten till sina sedlar.

Reproduktioner får inte förekomma i ett stötande eller olämpligt sammanhang eller på ett sådant sätt att Bank of England, efter eget omdöme, anser att det skulle undergräva valutans integritet.

Förfarande
För dem som önskar använda bilder av Bank of Englands sedlar finns tre valmöjligheter:

 1. Bildbiblioteket för sedlar: Godkända bilder finns i vårt bildbibliotek för sedlar. Användare ska uppfylla våra villkor för reproduktion i hanteringen av bilder. Om villkoren inte följs kan detta leda till att rättsliga åtgärder vidtas.
  Bank of Englands bildbibliotek för sedlar
 2. Ansökan om reproduktion av sedlar: För användning av andra bilder på Bank of Englands sedlar måste enskilda personer ansöka om godkännande online på ansökningsblanketten för reproduktion av sedlar. I ansökningsblanketten förklaras vilka regler och villkor som gäller.
  Ansökningsblankett för reproduktion av sedlar
 3. En ansökan kan även skickas per post. Skriv ut och fyll i den nedladdningsbara blanketten och skicka in den till adressen nedan. Den tjänsteman som ansvarar för reproduktion av sedlar kommer att göra sitt bästa för att svara inom 5 arbetsdagar efter att ansökan tagits emot.
  Nedladdningsbar blankett

All korrespondens avseende reproduktion av sedlar ska sändas till:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Den tjänsteman som ansvarar för reproduktion av sedlar vid Bank of England kan kontaktas på: reproductions@bankofengland.co.uk eller på tfn. +44 (0)20 7601 4028.

Reproducering i tryckta medier

Vanligtvis ges tillstånd att fysiskt reproducera en sedel om följande kriterier uppfylls:

 1. Reproduktioner får endast vara ensidiga.
 2. Reproduktioner får inte vara i samma storlek som äkta sedlar. De måste vara minst 25 % mindre eller större än orginalet. Reproduktioner av delar av sedlar ska uppfylla samma villkor.
 3. Reproduktioner får inte förekomma i ett stötande eller olämpligt sammanhang eller på ett sådant sätt att Bank of England, efter eget omdöme, anser att det skulle undergräva valutans integritet.
 4. Drottningens porträtt får inte förvanskas (förutom förstoring, förminskning eller vinkling).

Minst ett av följande kriterier ska också uppfyllas:

 1. Reproduktioner måste tryckas på ett material som tydligt skiljer sig från material som används för tryckning av Bank of Englands aktuella sedlar.
 2. Reproduktioner som visar mer än 50 procent av en sidas totala yta måste vara markerad med ordet "SPECIMEN", utom om vinklingen överstiger 20 grader. Markeringen "SPECIMEN" ska vara i grå fetstil, i 45 graders vinkel genom mitten av sedeln, inte understigande 1/3 av sedelns längd och 1/10 av sedelns höjd.
 3. Reproduktioner som visar mindre än 50 procent av en sidas totala yta behöver inte vinklas och inte förses med ordet "SPECIMEN".
Reproducering i elektroniska medier

För digital/annan reproduktion ges normalt tillstånd att reproducera sedelbilder om följande kriterier uppfylls:

 1. Reproduktioner får inte förekomma i ett stötande eller olämpligt sammanhang eller på ett sådant sätt att Bank of England, efter eget omdöme, anser att det skulle undergräva valutans integritet.
 2. Drottningens porträtt får inte förvanskas (förutom förstoring, förminskning eller vinkling).

Minst ett av följande kriterier ska också uppfyllas:

 1. Reproduktioner som visar mer än 50 procent av en sedels totala yta ska förses med ordet "SPECIMEN", utom om vinklingen överstiger 20 grader. Markeringen "SPECIMEN" ska vara i grå fetstil, i 45 graders vinkel i mitten av sedeln, inte understigande 1/3 av sedelns längd och 1/10 av sedelns höjd.
 2. Reproduktioner som visar mindre än 50 procent av en sidas totala yta behöver inte vinklas och inte förses med ordet "SPECIMEN".