£
GBP
Pund sterling
Officiell bank eller ansvarig myndighet

Bank of England

Länder
Storbritannien
Språk
engelska
Kontakt

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Storbritannien

E-post: enquiries@bankofengland.co.uk

 

Allmän information om reproducering av sedlar

Det är brottsligt att, utan skriftligt förhandstillstånd från banken, på vilket underlag det än må vara och i rätt skala eller inte, reproducera någon sedel, eller någon del av en sedel, utgiven av Bank of England.

Det är olagligt att vanställa sedlar från Bank of England (inbegripet att förse med skrift, trycka bokstäver, siffror eller figurer).

Det är ett brott att olovligt kopiera ett upphovsrättsskyddat verk utan medgivande från innehavaren. Bank of England äger upphovsrätten till sina sedlar.

Bank of England godkänner reproducering av sedlar, eller delar av en sedel under förutsättning att reproduceringen uppfyller nedanstående regler.

Oavsett om du använder en bild som godkänts av Bank of England eller skapar en egen bild måste du vid varje tillfälle uppfylla våra regler för reproducering. Om reglerna inte följs kan detta leda till rättsliga åtgärder.

Reglerna för reproducering gäller såväl för

 • reproducering av hela sedeln eller delar av en sedel,
 • som reproducering av fram- eller baksidan av en sedel, samt
 • för reproducering av alla sedlar som utfärdats av Bank of England vare sig de är lagligt betalningsmedel eller inte.

Godkända bilder av aktuella eller indragna sedlar som kan användas för reproducering kan laddas ned från bildbiblioteket för aktuella sedlar och för indragna sedlar på Bank of Englands webbplats.

Nya sedlar och olämpliga reproduceringar

Nya versioner av våra sedlar, t.ex. med bilder av kända personer, får inte produceras. Skälet är att det har funnits fall där sedlar har ändrats på detta vis och felaktigt godtagits som äkta. 

Reproducering av våra sedlar som visar eller använder dem på ett icke godkänt vis, eller så att de felaktigt kan antas vara äkta, uppfyller inte villkoren och får inte produceras. I detta ingår att

 • reproduceringarna är dubbelsidiga,
 • reproduceringarna har samma storlek som äkta sedlar,
 • destruering av reproduceringarna, t.ex. sedelbilder, som klipps ut eller bränns, eller produkter som ska förstöras vid användning, såsom näsdukar,
 • produkter som associerar sedlarna till olämpligt innehåll, såsom bilder med sexuell innebörd,
 • bilder som förvanskar drottningen eller andra människor som framställs på sedlarna,
 • reproduceringar på ett material som är för likt det material som används för tryckning av Bank of Englands aktuella sedlar, såvida reproduceringarna inte inkluderar ordet ”SPECIMEN”, eller endast visar halva sedeln. 

Skälet är att sådana reproduceringar skulle kunna påverka sedlarnas integritet eller allmänhetens bild av dem, väcka anstöt eller bryta mot regler om upphovsrätt.

Reproducering i tryckta medier

För fysisk reproducering av sedlar måste säkerställas att följande kriterier uppfylls:

 1. Reproduceringar får endast vara ensidiga.
 2. Reproduceringar får inte var samma storlek som en äkta sedel. De måste vara minst 25 procent mindre eller 25 procent större än originalet.
 3. Reproduceringar får inte förekomma i ett stötande eller olämpligt sammanhang eller på ett sådant sätt att Bank of England, efter eget omdöme, anser att det skulle undergräva valutans integritet.
 4. Drottningens porträtt får inte förvanskas (förutom förstoring, förminskning eller vinkling).

Minst ett av följande kriterier ska också uppfyllas:

 1. Reproduceringar måste tryckas på ett material som tydligt skiljer sig från det material som används för tryckning av Bank of Englands aktuella sedlar.
 2. Reproduceringar som visar mer än 50 procent av en sedels totala yta ska förses med ordet "SPECIMEN", utom om vinklingen överstiger 20 grader. Markeringen "SPECIMEN" ska vara i grå fetstil, i 45 graders vinkel i mitten av sedeln, inte understigande 1/3 av sedelns längd och 1/10 av sedelns höjd.
 3. Reproduceringar som visar mindre än 50 procent av en sidas totala yta behöver inte vinklas och inte förses med ordet ”SPECIMEN”.
Reproducering i elektroniska medier

För digital reproducering av sedlar ska säkerställas att följande kriterier uppfylls:

 1. Reproduceringar får inte förekomma i ett stötande eller olämpligt sammanhang eller på ett sådant sätt att Bank of England, efter eget omdöme, anser att det skulle undergräva valutans integritet.
 2. Drottningens porträtt får inte förvanskas (förutom förstoring, förminskning eller vinkling).

Minst ett av följande kriterier ska också uppfyllas:

 1. Reproduceringar som visar mer än 50 procent av en sedels totala yta ska förses med ordet "SPECIMEN", utom om vinklingen överstiger 20 grader. Markeringen "SPECIMEN" ska vara i grå fetstil, i 45 graders vinkel i mitten av sedeln, inte understigande 1/3 av sedelns längd och 1/10 av sedelns höjd.
 2. Reproduceringar som visar mindre än 50 procent av en sidas totala yta behöver inte vinklas och inte förses med ordet ”SPECIMEN”.