£
GBP
svaras sterlingų
Oficialus bankas arba skyrius

Bank of England

Šalys
Jungtinė Karalystė
Kalbos
anglų
Kontaktinė informacija

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

El. paštas enquiries@bankofengland.co.uk

Bendra informacija apie banknotų atgaminimą

Bet kurio Anglijos banko banknoto ar bet kurios jo dalies atgaminimas ant bet kokios medžiagos ir bet kokiu masteliu, negavus išankstinio rašytinio Anglijos banko sutikimo, laikomas nusikaltimu.

Yra neteisėta gadinti Anglijos banko banknotus (įskaitant žodžių, raidžių ar skaičių atspausdinimą, užrašymą ar įspaudimą).

Autorių teisių saugomo kūrinio atgaminimas be autorių teisių subjekto sutikimo ar licencijos yra nusižengimas.  Autorių teisės į Anglijos banko banknotus priklauso Anglijos bankui.

Anglijos bankas duoda sutikimą atgaminti savo banknotus ar bet kurią banknoto dalį, jeigu atgaminant laikomasi toliau išdėstytų atgaminimo sąlygų.

Neatsižvelgiant į tai, ar yra naudojamas kuris nors iš Anglijos banko patvirtintų atvaizdų, ar kuriamas naujas atvaizdas, visais atvejais privaloma laikytis banknotų atgaminimo sąlygų.  Už jų nesilaikymą gali būti iškelta byla.

Banknotų atgaminimo sąlygos taikomos:

 • atgaminant visą banknotą ar jo dalį;
 • atgaminant banknoto priekinę ar antrąją pusę;
 • atgaminant visus Anglijos banko išleistus banknotus, neatsižvelgiant į tai, ar jie šiuo metu yra teisėta mokėjimo priemonė, ar ne.

Apyvartoje esančių banknotų ir iš apyvartos išimtų banknotų patvirtintų atvaizdų, kuriuos galima naudoti reprodukcijose, galima parsisiųsti atitinkamai iš Apyvartoje esančių banknotų atvaizdų galerijos ir iš mūsų interneto svetainės skilties Iš apyvartos išimti banknotai.

Modifikuotos išvaizdos banknotai ir netinkamos reprodukcijos

Negalima gaminti modifikuotos išvaizdos banknotų, pavyzdžiui, su garsenybių atvaizdais, nes yra buvę atvejų, kai taip pakeisti banknotai buvo klaidingai palaikyti tikrais. 

Banknotų reprodukcijos, kuriose banknotai vaizduojami ar naudojami nederamame kontekste arba kurias galima klaidingai palaikyti tikrais banknotais, pažeidžia šias sąlygas ir jų gaminti negalima. Neleistinų reprodukcijų pavyzdžiai:

 • dvipusės reprodukcijos;
 • reprodukcijos, kurios yra tokio paties dydžio kaip tikri banknotai;
 • reprodukcijos, kurios pagamintos banknotus naikinant,  pavyzdžiui, iškerpant ar deginant jų atvaizdus, arba gaminiai, kurie bus sunaikinti, pavyzdžiui, popierinės servetėlės;
 • gaminiai, kuriais banknotai susiejami su nederamu turiniu, pavyzdžiui, atviro seksualinio turinio atvaizdais;
 • atvaizdai, kuriuose nepagarbiai iškraipytas Karalienės arba bet kurio kito ant banknotų vaizduojamo asmens portretas;
 • reprodukcijos, kurios atspausdintos ant medžiagos, kuri yra pernelyg panaši į tą, ant kurios spausdinami dabartiniai Anglijos banko banknotai, nebent ant jų yra žodis „SPECIMEN“ arba vaizduojama tik pusė banknoto. 

Tokios reprodukcijos galėtų sumažinti banknotų patikimumą ar viešąjį įvaizdį, sukelti pasipiktinimą ar pažeisti autorių teises.

Spausdintinės reprodukcijos

Gaminant fizinio pavidalo reprodukcijas, privaloma laikytis šių banknotų atgaminimo sąlygų:

 1. Reprodukcijos turi būti tik vienpusės.
 2. Reprodukcijos turi būti kitokio dydžio nei tikri banknotai: jos turi būti bent 25 % mažesnės ar 25 % didesnės nei tikri banknotai.
 3. Reprodukcijų negalima naudoti įžeidžiamame ar nederamame kontekste arba tokiu būdu, dėl kurio, Anglijos banko nuomone, sumažėtų valiutos patikimumas.
 4. Karalienės atvaizdas negali būti iškraipytas (bet gali būti padidintas, sumažintas ar pakreiptas).

Be to, turi būti tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

 1. Reprodukcijos turi būti atspausdintos ant medžiagos, kuri akivaizdžiai skiriasi nuo tos, ant kurios spausdinami dabartinės serijos Anglijos banko banknotai. 
 2. Jeigu ant vienos reprodukcijos pusės atgaminama daugiau kaip 50 % banknoto bendro paviršiaus ploto, ant jos turi būti atspausdintas žodis „SPECIMEN“, nebent pasvirimo kampas didesnis negu 20 laipsnių.  Žodis „SPECIMEN“ turi būti atspausdintas pilku pastorintu šriftu, eiti per banknoto centrą 45 laipsnių kampu ir užimti ne mažiau kaip 1/3 banknoto ilgio ir ne mažiau kaip 1/10 banknoto pločio.
 3. Jeigu ant vienos reprodukcijos pusės atgaminama mažiau kaip 50 % banknoto bendro paviršiaus ploto, atvaizdas gali būti ir nepasviręs ir žodis „SPECIMEN“ nebūtinas.
Skaitmeninės reprodukcijos

Gaminant skaitmenines reprodukcijas, privaloma laikytis šių banknotų atgaminimo sąlygų:

 1. Reprodukcijų negalima naudoti įžeidžiamame ar nederamame kontekste arba tokiu būdu, dėl kurio, Anglijos banko nuomone, sumažėtų valiutos patikimumas.
 2. Karalienės atvaizdas negali būti iškraipytas (bet gali būti padidintas, sumažintas ar pakreiptas).

Be to, turi būti tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

 1. Jeigu ant vienos reprodukcijos pusės atgaminama daugiau kaip 50 % banknoto bendro paviršiaus ploto, ant jos turi būti atspausdintas žodis „SPECIMEN“, nebent pasvirimo kampas didesnis negu 20 laipsnių.  Žodis „SPECIMEN“ turi būti atspausdintas pilku pastorintu šriftu, eiti per banknoto centrą 45 laipsnių kampu ir užimti ne mažiau kaip 1/3 banknoto ilgio ir ne mažiau kaip 1/10 banknoto pločio.
 2. Jeigu ant vienos reprodukcijos pusės atgaminama mažiau kaip 50 % banknoto bendro paviršiaus ploto, atvaizdas gali būti ir nepasviręs ir žodis „SPECIMEN“ nebūtinas.