Dažnai užduodami klausimai

CDS

Kai kurios šalys svarsto galimybę priimti atitinkamus teisės aktus, sudaryti palankesnes sąlygas viešuosiuose pirkimuose ir nustatyti importo apribojimus. Daugiau informacijos galima gauti iš konkrečių šalių teisėkūros institucijų.

Visiškas banknotų saugumas užtikrinamas derinant įvairias apsaugos priemones, taip pat visuomenei tikrinant matomus apsaugos požymius. Kiekvienoje šalyje banknotus leidžianti institucija turi pinigų padirbinėjimo prevencijos programą ir yra atsakinga už leidžiamiems banknotams tinkamiausio apsaugos priemonių derinio parinkimą. CDS yra vienas iš elementų, kurį pinigų padirbinėjimo prevencijai gali naudoti banknotus leidžiančios institucijos.

Nepaisant to, kad kiekvienoje šalyje asmeninių kompiuterių ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonių naudojimas valiutai padirbinėti skiriasi, dėl technologinės pažangos padirbinėti pinigus yra lengviau negu anksčiau. Ir nors bendras padirbinėjimo mastas tebėra nedidelis, CBCDG siekia ne tik užkirsti kelią skaitmeninių technologijų naudojimui padirbinėjant valiutą, bet ir užtikrinti pačios valiutos saugumą.

Šią sistemą savanoriškai įdiegė pagrindiniai aparatinės ir programinės įrangos gamintojai, pripažindami, kad dėl padirbtos valiutos jų klientai ir plačioji visuomenė gali patirti žalos.

Vartotojai nepastebės jokio asmeniniams kompiuteriams skirtų produktų, kuriuose įdiegta CDS, veikimo pasikeitimo. CBCDG atstovai dirba kartu su kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos gamintojais, siekdami užtikrinti, kad nebūtų jokio pastebimo poveikio jų produktų veikimui.

Ne. CDS buvo sukurta tiktai siekiant užkirsti kelią neteisėtam banknotų atkūrimui asmeniniais kompiuteriais ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonėmis. Taikant CDS, nėra sekamas asmeninių kompiuterių ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonių naudojimas. Trečiosios šalys atliko nepriklausomą CDS patikrinimą ir patvirtino, kad CDS niekaip nepažeidžia asmens privatumo.

Banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemą (angl. counterfeit deterrence system, CDS) sudaro apsaugos nuo padirbinėjimo technologijos. Jas taikant, asmeniniais kompiuteriais ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonėmis negalima užfiksuoti ar atkurti apsaugotų banknotų atvaizdų. Šia sistema užkertamas kelias neteisėtam banknotų atkūrimui, o asmenys ir įmonės yra saugomi nuo nuostolių, kuriuos jie galėtų patirti priimdami padirbtą valiutą.

CBCDG

CBCDG palaikomomis prevencijos technologijomis užkertamas kelias skaitmeniniam padirbinėjimui, o užkirtus kelią padirbtų banknotų gamybai sumažėja pavienių asmenų ir įmonių dėl padirbtų banknotų priėmimo patiriami nuostoliai.

Banknotų padirbinėjimas – nusikaltimas, o padirbti banknotai yra beverčiai.

Nepaisant to, kad bendri ekonominiai nuostoliai, kuriuos dėl banknotų padirbinėjimo patiria visuomenė, paprastai yra nedideli, labiausiai nukenčia pavieniai asmenys ir įmonės, gavę padirbtą valiutą, nes priėmusiesiems padirbtus banknotus nuostolių niekas neatlygina. Be to, dėl pinigų padirbinėjimo gali sumažėti pasitikėjimas mokėjimų sistema, nes visuomenė ima dvejoti, ar atlikti operacijas grynaisiais pinigais.

Centriniai bankai užkerta kelią banknotų padirbinėjimui kurdami ir išleisdami į apyvartą gerai apsaugotus banknotus, taip pat šviesdami visuomenę apie banknotų apsaugą, kad pavienių asmenų ir įmonių nuostoliai dėl padirbtų banknotų priėmimo būtų kuo mažesni.

Centrinių bankų banknotų padirbinėjimo prevencijos grupė (angl. Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG) – 32 centrinius bankus ir banknotus spausdinančias institucijas apimanti grupė, sukurta G10 centrinių bankų valdytojų prašymu. Jos misija – nagrinėti bendrus banknotų saugumui kylančius pavojus ir siūlyti atitinkamus sprendimus banknotus leidžiančioms institucijoms.

CBCDG remia ir naudoja technologijas, kuriomis užkertamas kelias naudoti skaitmeninę įrangą valiutai padirbinėti.

CBCDG nariai yra 32 centriniai bankai iš 31 šalies: Airijos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Kipro, Lenkijos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos, Vengrijos ir Vokietijos. Europos Centrinis Bankas taip pat yra CBCDG narys.

G10 valdytojai atstovauja šių 11 šalių centriniams bankams: Belgijos, Italijos, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Nyderlandų, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos ir Vokietijos.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.