Kas yra CDS?

Banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemą (angl. counterfeit deterrence system, CDS) sudaro apsaugos nuo padirbinėjimo technologijos. Jas taikant, asmeniniais kompiuteriais ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonėmis negalima užfiksuoti ar atkurti apsaugotų banknotų atvaizdų. Šia sistema užkertamas kelias neteisėtam banknotų atkūrimui, o asmenys ir įmonės yra saugomi nuo nuostolių, kuriuos jie galėtų patirti priimdami padirbtą valiutą.