X’inhi s-CDS?

Is-sistema li tiskoraġġixxi l-falsifikazzjoni tal-flus (counterfeit deterrence system – CDS) tikkonsisti f’teknoloġiji kontra l-falsifikazzjoni li ma jħallux il-kompjuters personali u l-apparat tax-xbihat diġitali jikkupjaw jew jirriproduċu x-xbieha ta’ karta tal-flus protetta. Is-sistema ma tippermettix ir-riproduzzjoni mhux awtorizzata ta’ karti tal-flus u tħares l-individwi u n-negozji mit-telf li jġarrbu minħabba l-flus foloz.