Mida kujutab endast CDS?

Võltsimise ennetussüsteem (CDS) hõlmab võltsimisvastast tehnoloogiat, mis takistab personaalarvutite ja digitaaltehnoloogia kasutamist turvaelementidega kaitstud pangatähtede kujutamisel või reprodutseerimisel. Selle eesmärk on ära hoida pangatähtede lubamatut reprodutseerimist ja kaitsta üksikisikuid ning ettevõtteid valeraha vastuvõtmisel saadava kahju eest.