Hvad er CDS?

Systemet til detektering af falske pengesedler (CDS) anvender antiforfalskningsteknologier, der forhindrer, at pc’er og udstyr til digital billedbehandling kan bruges til at kopiere eller gengive billeder af beskyttede pengesedler. Systemet forhindrer uautoriseret gengivelse af pengesedler og beskytter personer og virksomheder mod de tab, som de lider ved at tage imod falske penge.