Ofte stillede spørgsmål

CDS

En række lande overvejer at indføre lovgivning, indkøbspræferencer og importrestriktioner. Kontakt venligst de lovgivende myndigheder i de enkelte lande for nærmere oplysninger.

Pengesedler sikres mod forfalskninger ved at indlægge sikkerhedselementer, der supplerer hinanden, samtidig med at offentligheden kontrollerer de synlige sikkerhedselementer. Den udstedende myndighed i hvert land har et program til at forhindre forfalskning af penge og har ansvaret for at vælge de bedst egnede sikkerhedselementer til deres pengesedler. CDS er et af de værktøjer, som udstedende myndigheder kan anvende til at forhindre falskmøntneri.

Selv om brugen af pc’er og udstyr til digital billedbehandling til at forfalske penge varierer fra land til land, har teknologiske fremskridt gjort det lettere end tidligere. Selv om den samlede mængde falske penge stadig er lav, arbejder CBCDG på både at forhindre, at digital teknologi bruges til at fremstille falske penge, og på at beskytte pengenes sikkerhed.

Førende hardware- og softwareproducenter har frivilligt installeret systemet i deres produkter i erkendelse af den skade, som falske penge kan påføre deres kunder og offentligheden.

Folk, som arbejder med pc-udstyr, der er udstyret med CDS, mærker ingen forskel i ydeevne. CBCDGs eksperter arbejder tæt sammen med hardware- og softwarebranchen for at sikre, at pc-produkters ydeevne ikke påvirkes mærkbart.

Nej. CDS er udviklet med henblik på at forhindre, at pc’er og udstyr til digital billedbehandling bruges til at fremstille uautoriserede gengivelser af pengesedler. Systemet kan ikke spore brugen af pc’er eller udstyr til digital billedbehandling. Det er blevet testet af uafhængige eksperter, og de udførte test bekræfter, at systemet ikke på nogen måde krænker privatlivets fred.

Systemet til detektering af falske pengesedler (CDS) anvender antiforfalskningsteknologier, der forhindrer, at pc’er og udstyr til digital billedbehandling kan bruges til at kopiere eller gengive billeder af beskyttede pengesedler. Systemet forhindrer uautoriseret gengivelse af pengesedler og beskytter personer og virksomheder mod de tab, som de lider ved at tage imod falske penge.

CBCDG

Antiforfalskningsteknologier, som CBCDG støtter, forhindrer digitalt falskmøntneri og mindsker derved det tab, som personer eller virksomheder, der evt. har taget imod falske penge, lider.

Falskmøntneri er en forbrydelse. Falske sedler er værdiløse.

Selv om det samlede økonomiske tab for samfundet som følge af falskmøntneri normalt er begrænset, indebærer tilstedeværelsen af falske penge et tab for de personer eller virksomheder, der modtager dem, fordi der ikke er nogen, der refunderer deres tab. Falske penge kan også undergrave tilliden til pengevæsenet, da borgerne bliver usikre på, om de skal acceptere kontanter som betalingsmiddel.
For at mindske personer og virksomhedernes tab, hvis de modtager falske penge, gør centralbanker det vanskeligere at forfalske penge ved at udforme og udstede pengesedler, der er godt beskyttet mod forfalskning, og ved at sørge for, at offentligheden har kendskab til dem.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) er et samarbejde mellem 32 centralbanker og seddeltrykkerier, som er blevet til på foranledning af centralbankcheferne i G10-gruppen. CBCDGs opgave er at undersøge nye trusler, når det gælder sikkerhed for pengesedler, og at fremlægge forslag, der kan gennemføres af de udstedende myndigheder.

CBCDG støtter og anvender teknologier, der gør det vanskeligt at bruge digitalt udstyr til at forfalske penge.

De 32 deltagende centralbanker repræsenterer 31 lande: Australien, Belgien, Bulgarien, Canada, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Japan, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig. Den Europæiske Centralbank deltager også.

Centralbankcheferne i G10-gruppen repræsenterer følgende 11 lande: Belgien, Canada, Frankrig, Holland, Italien, Japan, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.