Hvad gør CBCDG for at mindske følgerne af falskmøntneri?

Antiforfalskningsteknologier, som CBCDG støtter, forhindrer digitalt falskmøntneri og mindsker derved det tab, som personer eller virksomheder, der evt. har taget imod falske penge, lider.