Akým spôsobom CBCDG zmierňuje účinky falšovania peňazí?

Technológie, ktoré bránia falšovaniu a ktoré CBCDG podporuje, pomáhajú v boji proti falšovaniu tým, že znemožňujú výrobu falzifikátov a znižujú prípadné straty podnikov alebo jednotlivcov spôsobené prijatými falzifikátmi.