Hva gjør CBCDG for å redusere virkningene av falske penger?

Antiforfalskningsteknologiene som støttes av CBDG, motarbeider digital forfalskning og reduserer tapene for enkeltpersoner og virksomheter som måtte motta slike sedler.