Mida teeb CBCDG võltsimise mõju vähendamiseks?

Võltsimisvastane tehnoloogia, mida CBCDG toetab, ennetab digitaalset võltsimist ning vähendab seeläbi ka kahjusid, mida üksikisikud ja ettevõtted võivad saada valeraha vastuvõtmisest.