Какво прави групата ГЦБОФ за намаляване на последиците от фалшифицирането на паричните знаци?

Технологиите срещу фалшифицирането, подкрепяни от групата ГЦБОФ, ограничават цифровото фалшифициране и предотвратявайки производството на фалшиви банкноти намаляват загубите, които отделните хора и търговците понасят когато ги приемат.