£
GBP
Британска лира
Официална банка или министерство

Bank of England

Страни
Обединеното кралство
Езици
Английски
Информация за връзка

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

Имейл:  enquiries@bankofengland.co.uk

Обща информация относно възпроизвеждането на банкноти

Възпроизвеждането върху какъвто и да е материал и независимо от правилността на мащаба на която и да е банкнота или част от банкнота, емитирана от Bank of England, без предварителното писмено съгласие на Bank of England, е престъпление.

Противозаконно е да се повреждат банкноти на Bank of England (включително като се отпечатват или изписват върху тях думи, букви или цифри).

Престъпление е да се възпроизвежда обект на авторско право без съгласието или разрешението на притежателя на това право.  Bank of England притежава авторското право върху банкнотите на Bank of England.

Bank of England разрешава възпроизвеждането на нашите банкноти или част от тях, стига това възпроизвеждане да отговаря на описаните по-долу условия.

Когато използвате някое от одобрените от Bank of England изображения или създавате собствено изображение, трябва да изпълнявате през цялото време нашите условия за възпроизвеждане на банкноти.  В противен случай срещу Вас може да бъдат предприети правни действия.

Условията за възпроизвеждане на банкноти се прилагат:

 • независимо от това дали възпроизвеждате цяла банкнота или част от нея;
 • независимо от това дали възпроизвеждате лицевата или обратната страна на банкнотата;
 • при възпроизвеждането на всички банкноти, емитирани от Bank of England, независимо дали в момента те са законно платежно средство.

Одобрени изображения на актуални и изтеглени от обращение банкноти, които могат да се използват за възпроизвеждане, можете да изтеглите от библиотеката с изображения на актуални банкноти и изтеглени от обращение банкноти на нашия уебсайт.

Подобия на банкноти и неуместно възпроизвеждане

Забранено е изработването на подобия на нашите банкноти, например с изображения на знаменитости. Причината е, че има случаи, в които променени по този начин банкноти погрешно са били приемани като истински. 

Възпроизвеждането на банкноти, което ги представя или използва в неуместен контекст или поражда риск да бъдат възприети като истински банкноти, е в противоречие с условията и е забранено. Това включва:

 • Двустранни копия.
 • Копия със същия размер като истинската банкнота.
 • Копия, при които се унищожават банкноти.  Това включва например изрязване или изгаряне на изображения от банкноти, или изделия, които ще бъдат унищожени, например хартиени кърпички.
 • Изделия, свързващи банкнотите с неподходящо съдържание, например изображения с открито сексуален характер.
 • Изображения, при които се променя по обиден начин образът на кралицата или други портрети, изобразени върху банкнотите.
 • Копия, отпечатани върху материал, който е твърде сходен с използвания за отпечатването на актуалните банкноти на Bank of England, освен ако не включват думата „SPECIMEN“ или не показват само половин банкнота. 

Причината е, че такива копия може да засегнат сигурността или репутацията на нашите банкноти, да бъдат обидни или да нарушат авторското право.

Възпроизвеждане в печатни издания

При физическо възпроизвеждане трябва да бъдат изпълнени следните условия за възпроизвеждане на банкноти:

 1. Копията могат да бъдат само едностранни.
 2. Копията не могат да бъдат със същия размер като истинските банкноти. Те трябва да бъдат най-малко 25% по-малки или най-малко 25% по-големи.
 3. Копията не трябва да се използват в контекст, който е обиден или неподходящ, или по начин, който, по собствената преценка на банката, нарушава сигурността на паричната единица.
 4. Не трябва да се променя образът на кралицата (освен увеличаване, намаляване или наклон).

Освен това трябва да бъде изпълнено поне едно от следните условия:

 1. Копията трябва да бъдат отпечатани върху материал, който ясно се различава и разграничава от материала, използван за отпечатването на актуалните банкноти, емитирани от Bank of England.  
 2. Когато се възпроизвежда повече от 50% от общата повърхност на едната страна, върху копието трябва да бъде отпечатана думата „SPECIMEN“, освен при наклон над 20о.  Надписът „SPECIMEN“ трябва да бъде в сив цвят, удебелен шрифт, с наклон 45о, през средата на банкнотата, с дължина най-малко 1/3 от дължината на банкнотата и ширина най-малко 1/10 ширината на банкнотата.
 3. Когато на копието е възпроизведено по-малко от 50% от общата повърхност на едната страна на банкнотата, то няма нужда да бъде наклонено или да съдържа надписа „SPECIMEN“.
Възпроизвеждане в електронни медии

При цифрово възпроизвеждане трябва да бъдат изпълнени следните условия за възпроизвеждане на банкноти:

 1. Копията не трябва да се използват в контекст, който е обиден или неподходящ, или по начин, който, по собствената преценка на банката, нарушава сигурността на паричната единица.
 2. Не трябва да се променя образът на кралицата (освен увеличаване, намаляване или наклон).

Освен това трябва да бъде изпълнено поне едно от следните условия:

 1. Когато се възпроизвежда повече от 50% от общата повърхност на едната страна, върху копието трябва да бъде отпечатана думата „SPECIMEN“, освен при наклон над 20о.  Надписът „SPECIMEN“ трябва да бъде в сив цвят, удебелен шрифт, с наклон 45о, през средата на банкнотата, с дължина най-малко 1/3 от дължината на банкнотата и ширина най-малко 1/10 ширината на банкнотата.
 2. Когато на копието е възпроизведено по-малко от 50% от общата повърхност на едната страна на банкнотата, то няма нужда да бъде наклонено или да съдържа надписа „SPECIMEN“.