£
GBP
Британска лира
Официална банка или министерство

Bank of England

Страни
Обединеното кралство
Езици
Английски
Информация за връзка

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

Имейл: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk

Обща информация относно възпроизвеждането на банкноти

Съгласно член 18, параграф 1 от Закона за подправяне и фалшифициране от 1981 г. възпроизвеждането върху какъвто и да е материал и независимо от правилността на мащаба, на банкнота, емитирана от Bank of England, или на част от такава банкнота, без предварително писмено съгласие от страна на Bank of England, се счита за престъпление. Bank of England също така притежава авторско право върху емитираните от нея банкноти.

Копията не трябва да се използват в контекст, който е обиден или неподходящ, или по начин, който, по собствена преценка на банката, нарушава сигурността на паричната единица.

Процедура

Желаещите да използват изображения на банкноти, емитирани от Bank of England, могат да избират измежду три възможности:

 1. Библиотека изображения на банкноти: Одобрени изображения се намират в нашата библиотека изображения на банкноти. Потребителите трябва да спазват нашите ред и условия за възпроизвеждане, когато боравят с тези изображения. При неспазване на условията може да бъдат предприети съдебни действия.
  Bank of England: Библиотека изображения на банкноти
 2. Заявление за възпроизвеждане на банкноти: При използване на каквито и да е други изображения на банкноти, емитирани от Bank of England, трябва да се подаде онлайн заявление за съгласие, като се попълни и изпрати формуляр на заявление за възпроизвеждане на банкноти. В него са обяснени редът и условията за възпроизвеждане.
  Заявление за възпроизвеждане на банкноти
 3. Заявлението може да се изпрати и по пощата. Формулярът трябва да се отпечата и попълни и да се изпрати на посочения по-долу адрес за кореспонденция. Служителят, който отговаря за възпроизвеждането на банкноти, ще се постарае да отговори в рамките на 5 работни дни от получаването на заявлението.
  Изтегляне на формуляра на заявление

Кореспонденцията във връзка с възпроизвеждането на банкноти трябва да бъде адресирана до:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

За контакт със служителя, който отговаря за възпроизвеждането на банкноти: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk или тел. +44 (0)20 7601 4028.

Възпроизвеждане в печатни издания

При физическо възпроизвеждане обикновено се дава разрешение за възпроизвеждане на изображения на банкнота, ако са изпълнени следните критерии:

 1. Копията могат да бъдат само едностранни.
 2. Копията не трябва да имат същия размер като истинските банкноти – трябва да са поне 25% по-малки или 25% по-големи. Копията на части от банкноти трябва да отговарят на същите условия.
 3. Копията не трябва да се използват в контекст, който е обиден или неподходящ, или по начин, който, по собствена преценка на банката, нарушава сигурността на паричната единица.
 4. Не трябва да се променя образът на кралицата (освен увеличаване, намаляване или наклон).

Освен това трябва да бъде изпълнено поне едно от следните условия:

 1. Копията трябва да бъдат отпечатани върху материал, който ясно се различава и разграничава от материала, използван за отпечатването на актуалните банкноти, емитирани от Bank of England.
 2. Когато се възпроизвежда повече от 50% от общата повърхност на едната страна, върху копието трябва да бъде отпечатана думата „SPECIMEN“, освен при наклон над 20°. Надписът „SPECIMEN“ трябва да бъде в сив цвят, получерен шрифт, с наклон най-малко 45°, през средата на банкнотата, с дължина най-малко 1/3 от дължината на банкнотата и ширина най-малко 1/10 ширината на банкнотата.
 3. Когато на копието е възпроизведено по-малко от 50% от общата повърхност на едната страна на банкнотата, то няма нужда да бъде наклонено или да съдържа надписа „SPECIMEN“.
Възпроизвеждане в електронни медии

При цифрово или друго възпроизвеждане обикновено се дава разрешение за възпроизвеждане на изображения на банкнота, ако са изпълнени следните критерии:

 1. Копията не трябва да се използват в контекст, който е обиден или неподходящ, или по начин, който, по собствена преценка на банката, нарушава сигурността на паричната единица.
 2. Не трябва да се променя образът на кралицата (освен увеличаване, намаляване или наклон).

Освен това трябва да бъде изпълнено поне едно от следните условия:

 1. Когато се възпроизвежда повече от 50% от общата повърхност на едната страна, върху копието трябва да бъде отпечатана думата „SPECIMEN“, освен при наклон над 20°. Надписът „SPECIMEN“ трябва да бъде в сив цвят, получерен шрифт, с наклон най-малко 45°, през средата на банкнотата, с дължина най-малко 1/3 от дължината на банкнотата и ширина най-малко 1/10 ширината на банкнотата.
 2. Когато на копието е възпроизведено по-малко от 50% от общата повърхност на едната страна на банкнотата, то няма нужда да бъде наклонено или да съдържа надписа „SPECIMEN“.