За ГЦБОФ

Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ/CBCDG) е група от 35 централни банки и органи, отговорни за печатането на банкноти, сформирана по искане на управителите на централните банки от групата G10. Нейната мисия е да проучва общи нововъзникващи заплахи за сигурността на банкнотите и да предлага решения, които да бъдат прилагани от органите, които ги емитират.

Членуващите в групата 35 централни банки са от следните 34 страни: Австралия, Австрия, Белгия, България, Канада, Кипър, Чехия, Естония, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Южна Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Обединеното кралство, Съединените щати. Европейската централна банка също е член.

Управителите от G10 представляват централните банки на следните 11 страни: Белгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерландия, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство и Съединените щати.