CBCDG hakkında

Merkez Bankası Sahteciliği Önleme Grubu (CBCDG) 35 ülkenin merkez bankası ve kağıt para basma yetkililerinden oluşan bir çalışma grubudur ve sanayileşmiş ülkelerin (G10) merkez bankalarının Yöneticilerinin isteğiyle kurulmuştur. Amacı, kağıt para güvenliğine karşı ortaya çıkan tehditleri incelemek ve para basan kuruluşlara uygulanabilir çözümler önermektir.

CBCDG (Merkez Bankaları Sahteciliği Önleme Grubu), dijital aygıtların sahte para basmak için kullanılmasını önleyen teknolojileri destekler ve yayar.

Üye olan 35 merkez bankası aşağıdaki 34 ülkedendir: Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg , Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Merkez Bankası bloğun üyeleridir. Avrupa Merkez Bankası da üyelerden biridir.

Sanayileşmiş 10 ülkenin (G10) merkez bankası yöneticileri aşağıdaki 11 ülkenin merkez bankalarını temsil etmektedir: Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri.