$
USD
Amerikan Doları
Resmi Banka ya da Kuruluş

Federal Rezerv Sistemi Yöneticiler Kurulu

Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
Diller
İngilizce
İletişim bilgileri

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Faks: +1 202 872 7533
E-posta: uscurrency@frb.gov

Banknotların kopyalanması hakkında genel bilgi

Federal Düzenlemeler Kanunu 31. Başlığının 411. Bölümündeki 1992 Sahtecilik Tespit Yasas’ının 102-550 sayılı Kamu Hukuku, ABD para biriminin renkli illüstrasyonuna şu koşullarda izin verir:

1.      İllüstrasyon doğrusal boyutta ve örneklenen öğenin her bir kısmının dörtte üçünden az veya bir buçuğundan fazla boyutta olmalıdır;

2.      illüstrasyon tek taraflı olmalıdır ve

3.      tüm negatifler, tabakalar, pozitifler, sayısallaştırılmış depolama ortamı, grafik dosyaları, manyetik ortam, optik depolama cihazları ve illüstrasyonun yapım sürecinde kullanılan ve illüstrasyonun bir görselini veya ilgili herhangi bir kısmını içeren diğer her şey son kullanımın ardından yok edilmeli ve/veya silinmelidir.

Basılı ortamlarda çoğaltma

Reklam amacıyla taklidini yapma:

[Taklit tahviller ve emisyonlar; reklamlar] ABD Yasası’ndaki Başlık 18, Parça I, Kısım 25, Bölüm 475’te ticari veya profesyonel amaçlı herhangi bir kartı, ilanı, afişi, sirküleri, el ilanını veya tanıtım materyalini herhangi bir Kongre Kararı altında verilmiş veya böyle bir karar ile yetkilendirilmiş herhangi bir ABD tahvili veya emisyonuyla tasvir ve benzerlik içerisinde tasarlayan, kazıyan, yazdıran, üreten, uygulayan, çıkaran, düzenleyen, dağıtan, dolaşıma sokan veya kullanan ya da ABD’nin bu türdeki herhangi bir belgesini, tahvilini, emisyonunu veya madeni parasını, ticari veya profesyonel amaçlı herhangi bir kartı, ilanı veya tanıtım materyalini ya da ilgili her türlü ilanı veya tanıtım materyalini yazanların, yazdıranların veya bunların üzerine baskı yapanların ya da bunlara ekleme yapanların bu başlık altında para cezasına çarptırılacağı belirtilmiştir.