$
USD
američki dolar
Nadležna banka ili odjel

Board of Governors of the Federal Reserve System

Države
Sjedinjene Američke Države
Jezici
engleski
Podatci za kontakt

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Faks: +1 202 872 7533
E-adresa: uscurrency@frb.gov

Opći podatci o reprodukciji novčanica

Zakon o otkrivanju krivotvorina iz 1992., javni zakon 102-550, članak 411. glava 31. Saveznih propisa (Detection Act of 1992, Public Law 102-550, in Section 411 of Title 31 of the Code of Federal Regulations) dopušta ilustracije novčanica američkih dolara u boji pod sljedećim uvjetima:

1.    dimenzije ilustracije moraju biti manje od 75 % odnosno veće od 150 % dimenzija svakog dijela ilustriranog predmeta

2.    ilustracija je jednostrana i

3.    svi negativi, ploče, pozitivi, digitalni mediji za pohranu podataka, grafičke datoteke, magnetski mediji, optički uređaji za pohranu podataka i svi drugi predmeti upotrijebljeni za izradu ilustracije koji sadržavaju cijele ili djelomične slike ilustracije po završetku upotrebe uništavaju se odnosno iz njih se brišu podatci.

Reprodukcija u tiskanim medijima

Reprodukcija za potrebe oglašavanja:

Prema članku 475. odjeljku 25. glavi 18. Dijelu I. Zakona SADa [Imitacija obveznica ili vrijednosnih papira; oglašavanje] onome tko oblikuje, ugravira, otisne, izradi, izvede ili izgovori, izda, stavi u optjecaj, raspača ili upotrijebi posjetnice, obavijesti, plakate, okružnice, letke ili oglase koji izgledaju kao obveznica ili vrijednosni papir SAD-a koji su izdani na temelju zakona Kongresa ili su takvim zakonom odobreni, ili takvim obveznicama ili vrijednosnim papirima sliče; ili tko na takav instrument, obveznicu, vrijednosni papir ili kovanicu SAD-a napiše, otisne ili na neki drugi način u njih utisne ili im priloži posjetnicu, obavijest ili oglas, bez obzira na oblik, izreći će se kazna na temelju ove glave Zakona.