$
USD
ABŞ dollar
Rəsmi bank və ya şöbə

Federal Ehtiyat Sisteminin İdarə Heyəti

Ölkə
Amerika Birləşmiş Ştatları
Dil
ingilis
Əlaqə

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Faks: +1 202 872 7533
Email: uscurrency@frb.gov

Banknotların reproduksiyası haqqında ümumi məlumat

1992-ci ildə qəbul olunmuş Saxta Pulların Aşkar Olunması haqqında Qanun (Counterfeit Detection Act of 1992, Public Law 102-550) Federal Normalar Məcəlləsinin (Code of Federal Regulations) 31 titulunun 411 bölməsinə uyğun olaraq aşağıda göstərilən şərtləri yerinə yetirilən hallarda ABŞ valyutasının rəngli şəkillərinin çıxarılmasına icazə verir:

  1. Şəkilin uzunluq ölküsü əslin dörddə üçündən böyük olmamalı və yaxud əsldən bir yarım dəfə böyük olmalıdır.
  2. Şəkil birtərəfli olmalıdır.
  3. Bütün neqativlər, fotoplastinkalar, pozitivlər, rəqəmsal saxlanılma vasitələri, qrafika faylları, maqnit vasitələri, məlumatın optika saxlanılma vasitələri və banknotların tam və ya qismən şəkilləri olan və istehsal edilməsi üçün istifadə olunan başqa avadanlıq işlər sona çatdırılandan sonra məhv olunmalıdır.
Çap vasitələrlə reproduksiya

Reklam məqsədləri üçün reproduksiya:
ABŞ Qanunlar Məcmuəsinin Bölmə 475, Cild 25, Maddə 18, Hissə 1-də (Öhdəlik və qiymətli kağızların imitasiyası; reklam) deyilir ki, hər hansı biznes və ya peşəkar kartı, bildiriş, plakat, sirkulyar, reklam vərəqəsini yaradan, çəkən, çap edən, cızan, düzəldən yaxud yayan, satan, dövriyyəyə buraxan yaxud istifadə edən, yaxud Konqresin hər hansı aktı ilə buraxılmış Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər hansı öhdəlik və ya qiymətli kağızlarını əks etdirən formaya oxşar və ya ona bənzər formada reklam yaradan yaxud hər hansı belə vasitəni yazan, çap edən və ya başqa yolla əks etdirən yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə vasitə, öhdəlik, qiymətli kağız və ya sikkəsinə, hər hansı biznes və ya peşəkar kartı, bildiriş, plakat və hər hansı reklama qoşan hər kəs bu qanunla cərimələnməlidir.