$
USD
dollaru Amerikan
Bank jew dipartiment uffiċjali

Bord tal-Gvernaturi tal-Federal Reserve System

Pajjiżi
Stati Uniti
Lingwi
Ingliż
Kuntatti

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
Email: uscurrency@frb.gov

Tagħrif ġenerali dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus

Il-Counterfeit Detection Act of 1992, Public Law 102-550, fit-Taqsima 411 tat-Titolu 31 tal-Code of Federal Regulations, jippermetti stampi bil-kulur tal-valuta tal-U.S., sakemm:

1.    l-istampa hija ta' daqs inqas minn tliet kwarti jew aktar minn wieħed u nofs, f'dimensjoni lineari, ta' kull parti tal-oġġett illustrat;

2.    l-istampa hi fuq naħa waħda; u

3.    in-negattivi, pjanċi, pożittivi, medja ta’ ħażna diġitali, fajls tal-grafika, medja manjetika, tagħmir ta’ ħażna ottika u tagħmir ieħor użat biex issir l-istampa li fiha xbihat sħaħ jew parzjali tal-istampa jridu jiġu meqruda, kkanċellati jew imħassra wara l-aħħar użu previst.

Riproduzzjoni fil-midja stampata

Riproduzzjoni għall-finijiet ta’ reklamar:

It-Taqsima 475, Kapitolu 25, Titolu 18, Parti I tal-kodiċi US  [Imitazzjoni ta’ obbligazzjonijiet jew titoli; riklami] tgħid li kull min jiddisinja, inaqqax, jistampa, jagħmel, jew jesegwixxi, jew jispaċċa, joħroġ, jiddistribwixxi, jiċċirkola, jew juża xi karta tan-negozju jew professjonali, avviż, kard, ċirkolari, riklam stampat żgħir, jew reklam li jixbhu jew similitudini ta xi obbligazzjoni jew titolu ta’ l-Istati Uniti maħruġa taħt jew awtorizzati minn kwalunkwe Att tal-Kungress jew jikteb, jistampa, jew b’xi mod ieħor jitbagħ fuq jew jehmeż ma’ kwalunkwe tali strument, obbligazzjoni, jew titolu, jew kwalunkwe munita tal-Istati Uniti, kwalunkwe karta tan-negozju jew professjonali, avviż , jew reklam, jew kull avviż jew reklam ikun x'ikun, għandu jiġi mmultat taħt dan it-titolu