£
GBP
Lira Sterlina
Bank jew dipartiment uffiċjali

Bank of England

Pajjiżi
Renju Unit
Lingwi
Ingliż
Kuntatti

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

Email: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk

Tagħrif ġenerali dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus

Skont it-Taqsima 18(1) tal-Forgery and Counterfeiting Act tal-1981 huwa reat kriminali għal kwalunkwe persuna, mingħajr l-awtorizzazzjoni bil-miktub minn qabel tal-Bank of England, li tirriproduċi fuq kwalunkwe sustanza hi x’inhi, u irrispettivament minn jekk tkunx fl-iskala korretta, kwalunkwe karta tal-flus tal-Bank of England jew xi parti minn karta tal-flus tal-Bank of England. Il-Bank of England jippossjedi wkoll id-drittijiet tal-awtur tal-karti tal-flus tiegħu.

Ir-riproduzzjonijiet m’għandhomx jidhru f’kuntest offensiv jew mhux xieraq jew b’mod li, fl-opinjoni unika tal-Bank, jikkomprometti l-integrità tal-munita.

Proċedura
Min jixtieq juża x-xbihat tal-karti tal-flus tal-Bank of England għandu tliet għażliet:

 1. Librerija tax-xbihat tal-karti tal-flus: Ix-xbihat approvati jinsabu fil-librerija tagħna tax-xbihat tal-karti tal-flus; min jużahom għandu josserva t-termini u l-kundizzjonijiet tagħna dwar ir-riproduzzjoni; min ma jagħmilx dan jista’ jiġi suġġett għal passi legali.
  Bank of England: Librerija tax-xbihat tal-karti tal-flus
 2. Applikazzjoni għar-riproduzzjoni tal-karti tal-flus: Min juża xbihat oħra tal-karti tal-flus tal-Bank of England għandu japplika onlajn għall-awtorizzazzjoni billi jimla u jibgħat il-formola tal-applikazzjoni għar-riproduzzjoni tal-karti tal-flus, li tispjega t-termini u l-kundizzjonijiet tagħna dwar ir-riproduzzjoni.
  Formola tal-applikazzjoni għar-riproduzzjoni tal-karti tal-flus
 3. L-applikazzjoni tista’ ssir ukoll bil-posta billi tistampa u timla l-formola tal-applikazzjoni li tista’ titniżżel onlajn, u tibgħatha fl-indirizz postali li jidher hawn taħt. L-Uffiċjal Responsabbli għar-Riproduzzjonijiet jagħmel mill-aħjar biex iwieġeb fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol wara li jirċievi l-applikazzjoni.
  Formola tal-applikazzjoni li tista’ titniżżel onlajn

 

Kull korrispondenza fuq ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus għandha tiġi indirizzata lil:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

L-Uffiċjal Responsabbli għar-Riproduzzjonijiet tal-Bank of England jista’ jiġi kkuntattjat hawn: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk jew bit-telefon +44 (0)20 7601 4028.

Riproduzzjoni fil-midja stampata

Għal riproduzzjonijiet fiżiċi, normalment jingħata permess għar-riproduzzjoni ta’ xbihat tal-karti tal-flus jekk jiġu sodisfatti l-kriterji li ġejjin:

 1. Ir-riproduzzjonijiet għandhom isiru minn naħa waħda biss.
 2. Ir-riproduzzjonijiet m’għandhomx ikunu tal-istess daqs tal-karti tal-flus attwali; għandhom ikunu għall-inqas 25% iċken jew għall-inqas 25% ikbar. Ir-riproduzzjonijiet ta’ partijiet ta’ karti tal-flus għandhom jissodisfaw l-istess kundizzjonijiet.
 3. Ir-riproduzzjonijiet m’għandhomx jidhru f’kuntest offensiv jew mhux xieraq jew b’mod li, fl-opinjoni unika tal-Bank, jikkomprometti l-integrità tal-munita.
 4. M’għandu jkun hemm ebda tagħwiġ tax-xbieha tar-Reġina (ħlief meta x-xbieha titkabbar, tiċċekken jew tidher immejla).

Għall-inqas waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin għandha tiġi sodisfatta wkoll:

 1. Ir-riproduzzjonijiet għandhom ikunu stampati fuq materjal li jkun differenti u jingħaraf b’mod ċar mill-materjal użat għall-istampar tas-sensiliet kurrenti tal-karti tal-flus tal-Bank of England.
 2. Ir-riproduzzjonijiet li juru iżjed minn 50% tal-wiċċ totali ta’ naħa waħda għandu jkollhom il-kelma “SPECIMEN” stampata fuqhom sakemm ma jkunux immejla b’aktar minn 20°. Il-kelma SPECIMEN għandha tkun b’font ġriż b’tipa grassa, immejla 45° u tgħaddi minn nofs il-karta tal-flus, u ma tkunx inqas minn 1/3 tat-tul u 1/10 tal-għoli tal-karta.
 3. Ir-riproduzzjonijiet li juru inqas minn 50% tal-wiċċ totali ta’ naħa waħda m’għandhomx għalfejn ikunu mmejlin jew ikollhom il-kelma “SPECIMEN” stampata fuqhom.
Riproduzzjoni fil-mezzi elettroniċi

Għal riproduzzjonijiet diġitali/oħrajn, normalment jingħata permess għar-riproduzzjoni ta’ xbihat tal-karti tal-flus jekk jiġu sodisfatti l-kriterji li ġejjin:

 1. Ir-riproduzzjonijiet m’għandhomx jidhru f’kuntest offensiv jew mhux xieraq jew b’mod li, fl-opinjoni unika tal-Bank, jikkomprometti l-integrità tal-munita.
 2. M’għandu jkun hemm ebda tagħwiġ tax-xbieha tar-Reġina (ħlief meta x-xbieha titkabbar, tiċċekken jew tidher immejla).

Għall-inqas waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin għandha tiġi sodisfatta wkoll:

 1. Ir-riproduzzjonijiet li juru iżjed minn 50% tal-wiċċ totali ta’ naħa waħda għandu jkollhom il-kelma “SPECIMEN” stampata fuqhom sakemm ma jkunux immejla b’aktar minn 20°. Il-kelma SPECIMEN għandha tkun b’font ġriż b’tipa grassa, immejla 45° u tgħaddi minn nofs il-karta tal-flus, u ma tkunx inqas minn 1/3 tat-tul u 1/10 tal-għoli tal-karta.
 2. Ir-riproduzzjonijiet li juru inqas minn 50% tal-wiċċ totali ta’ naħa waħda m’għandhomx għalfejn ikunu mmejlin jew ikollhom il-kelma “SPECIMEN” stampata fuqhom.