£
GBP
Lira Sterlina
Bank jew dipartiment uffiċjali

Bank of England

Pajjiżi
Renju Unit
Lingwi
Ingliż
Kuntatti

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

Email: enquiries@bankofengland.co.uk

Tagħrif ġenerali dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus

Huwa reat kriminali, mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-Bank, li wieħed jirriproduċi fuq kwalunkwe sustanza tkun xi tkun, u kemm jekk fuq skala korretta jew le, kwalunkwe karta tal-flus Bank of England jew xi parti ta’ karta tal-flus.

Huwa illegali li jitħassru l-karti tal-flus tal-Bank of England (inkluż bl-istampar, bil-kitba jew kliem, ittri jew figuri mitbugħa).

Huwa reat li jiġi kkupjat xogħol kopert bid-drittijiet tal-awtur mingħajr il-kunsens jew liċenzja minn sid tad-drittijiet tal-awtur.  Il-karti tal-flus tal-Bank of England huma protetti bid-drittijiet tal-awtur tal-Bank of England.

Il-Bank of England jagħti l-kunsens tiegħu għar-riproduzzjoni tal-karti tal-flus tagħna, jew parti minn waħda, sakemm ir-riproduzzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet tar-riproduzzjoni stabbiliti hawn taħt.

Kemm jekk qed tuża waħda mill-istampi approvati tal-Bank of England, jew jekk qed toħloq tiegħek, trid tikkonforma f’kull ħin mal-kundizzjonijiet tagħna ta’ riproduzzjoni tal-karti tal-flus.  In-nuqqas li jsir dan jista’ jwassal għal azzjoni legali.

Japplikaw il-kundizzjonijiet għar-riproduzzjoni tal-karti tal-flus

 • jekk qed tirriproduċi parti minn karta tal-flus jew kollha;
 • jekk qed tirriproduċi n-naħa ta’ quddiem jew ta’ wara ta’ karta tal-flus;
 • għar-riproduzzjonijiet tal-karti tal-flus kollha maħruġa mill-Bank of England, kemm jekk huma valuta legali kurrenti kif ukoll jekk le.

Xbihat approvati ta’ karti tal-flus kurrenti u rtirati li jistgħu jintużaw fir-riproduzzjonijiet, jistgħu jitniżżlu mit-taqsimiet tal-websajt tagħna librerija tal-istampi tal-karti tal-flus kurrenti u l-karti tal-flus irtirati.

Karti tal-flus ta’ novità u riproduzzjonijiet mhux xierqa

Verżjonijiet ta’ novità tal-karti tal-flus tagħna, pereżempju dawk li għandhom fuqhom ċelebrità, m’għandhomx jiġu prodotti. Dan għaliex kien hemm każijiet ta’ karti tal-flus li nbidlu b’dan il-mod u ġew aċċettati bi żball bħala ġenwini. 

Ir-riproduzzjonijiet tal-karti tal-flus tagħna li juru jew jużawhom f'kuntest mhux xieraq, jew fejn jistgħu jitqiesu bħala karta tal-flus ġenwina, ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet u ma għandhomx jiġu prodotti. Dawn jinkludu:

 • Riproduzzjonijiet li għandhom naħat doppji.
 • Riproduzzjonijiet li huma l-istess daqs bħal karta tal-flus attwali.
 • Riproduzzjonijiet ibbażati fuq il-qerda ta’ karti tal-flus.  Pereżempju, xbihat tal-karti tal-flus jitqattgħu jew jinħarqu, jew prodotti li jinqerdu bħat-tissues.
 • Prodotti li jassoċjaw il-karti tal-flus ma’ kontenut mhux xieraq, pereżempju xbihat sesswalment espliċiti.
 • Xbihat li jġibu ħażin lir-Reġina jew lil xi ħadd li jidher fuq karti tal-flus b’nuqqas ta’ rispett.
 • Riproduzzjonijiet stampati fuq materjal li huwa simili wisq għal dak użat għall-istampar tal-karti tal-flus kurrenti tal-Bank of England, sakemm ma jinkludix il-kelma “SPECIMEN”, jew li qed juri biss nofs il-karta tal-flus. 

Dan għaliex riproduzzjonijiet bħal dawn jistgħu jaffettwaw l-integrità jew id-dehra pubblika tal-karti tal-flus tagħna, joffendu, jew jiksru d-drittijiet tal-awtur.

Riproduzzjoni fil-midja stampata

Għal riproduzzjonijiet fiżiċi, għandek tiżgura li tissodisfa l-kundizzjonijiet tar-riproduzzjoni tal-karti tal-flus stabbiliti hawn taħt:

 1. Ir-riproduzzjonijiet għandhom isiru minn naħa waħda biss.
 2. Ir-riproduzzjonijiet m’għandhomx ikunu tal-istess qies tal-flus attwali. Għandhom ikunu tal-inqas 25% iżgħar jew tal-inqas 25% ikbar.
 3. Ir-riproduzzjonijiet m’għandhomx jidhru f’kuntest offensiv jew mhux xieraq jew b’mod li, fl-opinjoni unika tal-Bank, jikkomprometti l-integrità tal-munita.
 4. M’għandu jkun hemm ebda tagħwiġ tax-xbieha tar-Reġina (ħlief meta x-xbieha titkabbar, tiċċekken jew tidher immejla).

Għall-inqas waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin għandha tiġi sodisfatta wkoll:

 1. Ir-riproduzzjonijiet għandhom ikunu stampati fuq materjal li jkun differenti u jingħaraf b’mod ċar mill-materjal użat għall-istampar tas-sensiliet kurrenti tal-karti tal-flus tal-Bank of England. 
 2. Ir-riproduzzjonijiet li juru iżjed minn 50% tal-wiċċ totali ta’ naħa waħda għandu jkollhom il-kelma “SPECIMEN” stampata fuqhom sakemm ma jkunux immejla b’aktar minn 20°.  Il-kelma SPECIMEN għandha tkun b’font ġriż b’tipa grassa, immejla 45° u tgħaddi minn nofs il-karta tal-flus, u ma tkunx inqas minn 1/3 tat-tul u 1/10 tal-għoli tal-karta.
 3. Ir-riproduzzjonijiet li juru inqas minn 50% tal-wiċċ totali ta’ naħa waħda m’għandhomx għalfejn ikunu mmejlin jew ikollhom il-kelma “SPECIMEN” stampata fuqhom.
Riproduzzjoni fil-mezzi elettroniċi

Għal riproduzzjonijiet diġitali, għandek tiżgura li tissodisfa l-kundizzjonijiet tar-riproduzzjoni tal-karti tal-flus stabbiliti hawn taħt:

 1. Ir-riproduzzjonijiet m’għandhomx jidhru f’kuntest offensiv jew mhux xieraq jew b’mod li, fl-opinjoni unika tal-Bank, jikkomprometti l-integrità tal-munita.
 2. M’għandu jkun hemm ebda tagħwiġ tax-xbieha tar-Reġina (ħlief meta x-xbieha titkabbar, tiċċekken jew tidher immejla).

Għall-inqas waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin għandha tiġi sodisfatta wkoll:

 1. Ir-riproduzzjonijiet li juru iżjed minn 50% tal-wiċċ totali ta’ naħa waħda għandu jkollhom il-kelma “SPECIMEN” stampata fuqhom sakemm ma jkunux immejla b’aktar minn 20°.  Il-kelma SPECIMEN għandha tkun b’font ġriż b’tipa grassa, immejla 45° u tgħaddi minn nofs il-karta tal-flus, u ma tkunx inqas minn 1/3 tat-tul u 1/10 tal-għoli tal-karta.
 2. Ir-riproduzzjonijiet li juru inqas minn 50% tal-wiċċ totali ta’ naħa waħda m’għandhomx għalfejn ikunu mmejlin jew ikollhom il-kelma “SPECIMEN” stampata fuqhom.