EUR
euro
Bank jew dipartiment uffiċjali

Bank Ċentrali Ewropew

Pajjiżi
Andorra
Awstrija
Belt tal-Vatikan
Belġju
Estonja
Finlandja
Franza
Greċja
Guadeloupe
Gujana Franċiża
Irlanda
Italja
Latvja
Litwanja
Lussemburgu
Malta
Martinique
Mayotte
Monako
Montenegro
Olanda
Portugall
Réunion
Saint Pierre u Miquelon
San Marino
Slovakja
Slovenja
Spanja
Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar u Antartiċi
Ċipru
Ġermanja
Lingwi
Bulgaru
Daniż
Estonjan
Finlandiż
Franċiż
Grieg
Ingliż
Irlandiż
Kroat
Latvjan
Litwan
Malti
Olandiż
Pollakk
Portugiż
Rumen
Slovakk
Sloven
Spanjol
Svediż
Taljan
Ungeriż
Ċek
Ġermaniż
Tagħrif ġenerali dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus

Huwa reat li tħassar jew tgħarraq karta tal-euro.

Ir-riproduzzjonijiet tal-karti tal-euro m’għandhomx jidhru f’kuntest li jista’ jikkawża xi offiża (e.g. bħala parti minn materjal pornografiku jew vjolenti). Ir-riproduzzjonijiet huma pprojbiti wkoll meta jiksru r-regoli tad-drittijiet tal-awtur marbutin mal-karti tal-euro.

L-Artikolu 1 tal-Linja Gwida BĊE/2003/5 jistabbilixxi l-kriterji għal riproduzzjonijiet irregolari u l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni BĊE/2013/10 jistabbilixxi l-kriterji għal riproduzzjonijiet illegali ta’ karti tal-euro. Riproduzzjonijiet simili ta’ karti tal-euro, fil-prinċipju, ma jiġux awtorizzati. L-Artikolu 2(3) tad-Deċiżjoni jistabbilixxi l-kriterji għal riproduzzjonijiet li jitqiesu li huma skont il-liġi u li għalihom mhija prevista l-ebda approvazzjoni. Għal każijiet li ma jissodisfawx dawn il-kriterji, għandha tinkiseb konferma tal-konformità mar-regoli tar-riproduzzjoni.

Riproduzzjoni fil-midja stampata

Hemm xi limitazzjonijiet. Il-limitazzjonijiet li jikkonċernaw id-daqs ivarjaw, pereżempju, skont jekk ir-riproduzzjoni tkunx fuq naħa waħda jew fuq żewġ naħat. Ġeneralment, biex riproduzzjoni tkun skont il-liġi, għandhom jiġu osservati r-regoli stabbiliti fid-Deċiżjoni BĊE/2013/10 u fil-Linja Gwida BĊE/2003/5.

Riproduzzjoni fil-mezzi elettroniċi

Fil-każ ta’ xbihat diġitali li jkunu aċċessibbli pubblikament, karta tal-flus tista’ tiġi riprodotta jekk tissodisfa ż-żewġ kriterji li ġejjin:

  • Ir-riżoluzzjoni tax-xbieha tkun ta’ 72 dpi jew inqas.
  • Il-kelma Specimen (Kampjun) tkun stampata djagonalment fuq ir-riproduzzjoni b’kulur kontrastanti. It-tul tal-kelma Specimen għandu jkun ta’ mill-anqas 75% tat-tul tar-riproduzzjoni u l-għoli tal-ittri għandu jkun ta’ mill-anqas 15% tal-wisa’ tar-riproduzzjoni.