EUR
euro
Oficiālā banka vai nodaļa

Eiropas Centrālā banka

Valstis
Andora
Austrija
Beļģija
Franču Gviāna
Franču dienvidu un Antarktikas teritorijas
Grieķija
Gvadelupa
Igaunija
Itālija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Majota
Malta
Martinika
Monako
Portugāle
Reinjona
Sanmarīno
Sanpjēera un Mikelona
Slovākija
Slovēnija
Somija
Spānija
Vatikāns
Vācija
Īrija
Valodas
angļu
bulgāru
dāņu
franču
grieķu
holandiešu
horvātu
igauņu
itāļu
latviešu
lietuviešu
maltiešu
portugāļu
poļu
rumāņu
slovāku
slovēņu
somu
spāņu
ungāru
vācu
zviedru
čehu
īru
Vispārēja informācija par banknošu reproducēšanu

Šīs valūtas attēlošana sagrozītā veidā ir pārkāpums.

Šīs valūtas attēli nedrīkst parādīties kontekstā, kas var būt apvainojošs (piemēram, pornogrāfiskos vai varmācību attēlojošos materiālos). Euro banknotes arī aizliegts reproducēt, ja tādējādi tiek pārkāptas uz tām attiecinātās autortiesības.

Pamatnostādnes ECB/2013/10 1. pants nosaka neatbilstošas reproducēšanas kritērijus, bet Lēmuma ECB/2003/4 2. pants nosaka euro banknošu nelikumīgas reproducēšanas kritērijus. Šāda euro banknošu reproducēšana principā ir aizliegta. Šā lēmuma 2. panta 3. punkts nosaka reproducēšanas kritērijus, kuri uzskatāmi par likumīgiem un kuriem nav vajadzīga atļauja. Gadījumos, kas neatbilst šiem kritērijiem, jāsaņem apstiprinājums par atbilstību reproducēšanas noteikumiem.

Reproducēšana iespieddarbos

Pastāv daži ierobežojumi. Atšķirīgi ierobežojumi noteikti attiecībā uz izmēru, piemēram, atkarībā no tā, vai reproducē banknotes vienu pusi vai abas puses. Parasti jāievēro Lēmumā ECB/2013/10 un Pamatnostādnē ECB/2003/5 noteiktās normas, lai reprodukcija būtu likumīga.

Reproducēšana elektroniskajos saziņas līdzekļos

Publiski pieejamus banknošu attēlus drīkst izmantot, ja izpildīti šie divi kritēriji.

  • Attēla izšķirtspēja ir 72 dpi vai mazāka.
  • Vārds "PARAUGS" (attiecīgās valsts valodā) atšķirīgā krāsā drukāts šķērsām pāri attēlam – vārda "PARAUGS" (attiecīgās valsts valodā) garumam jābūt vismaz 75% no attēla garuma, bet burtu augstumam jābūt vismaz 15% no attēla platuma.