Bieži uzdotie jautājumi

CDS

Vairākas valstis apsver atbilstošus tiesību aktus, iepirkuma atvieglojumus un ievešanas ierobežojumus. Sīkāka informācija iegūstama dažādu valstu likumdošanas institūcijās.

Banknošu drošību panāk ar vairāku savstarpēji papildinošu pretviltošanas elementu palīdzību. Sabiedrībai jāpārbauda redzamie pretviltošanas elementi. Visu valstu emitētājām iestādēm ir viltošanas novēršanas programmas, un to uzdevums ir noteikt, kādi pretviltošanas elementi ir vispiemērotākie attiecīgajām banknotēm. CDS ir viens no aizsardzības līmeņiem, ko emitētājas iestādes var izmantot, lai aizkavētu digitālo viltošanu.

Lai gan situācija saistībā ar personālo datoru un digitālo attēlu apstrādes iekārtu izmantošanu naudas viltošanā dažādās valstīs atšķiras, tehnoloģijas attīstība padara viltošanu vieglāku nekā pagātnē. Lai gan kopumā naudas viltojumu apjoms joprojām ir zems, CBCDG mērķis ir novērst digitālo tehnoloģiju izmantošanu naudas viltošanā, kā arī aizsargāt naudas drošību.

Vadošie datortehnikas un programmatūras ražotāji brīvprātīgi ieviesuši CDS, atzīstot kaitējumu, ko viltota nauda var nodarīt viņu klientiem un sabiedrībai.

Lietotāji nejutīs nekādu atšķirību ar CDS aprīkotu personālo datoru darbībā. CBCDG pārstāvji sadarbojas ar datortehnikas un programmatūras ražotājiem, lai nodrošinātu, ka netiek jūtami ietekmēta produktu darbība.

Nē. CDS tika izveidota, vienīgi lai novērstu banknošu neatļautu pavairošanu, izmantojot personālos datorus un digitālo attēlu apstrādes iekārtas. CDS neizseko, kā tiek izmantoti personālie datori vai digitālo attēlu apstrādes iekārtas. Neatkarīgas trešās personas ir veikušas CDS pārbaudi un apstiprina, ka CDS nekādā veidā neietekmē personas privātumu.

Viltošanas novēršanas sistēmu (CDS) veido pretviltošanas tehnoloģijas, kas neļauj ar personālajiem datoriem un digitālo attēlu apstrādes iekārtām iegūt vai reproducēt aizsargātas banknotes attēlu. Tas novērš neatļautu banknošu reproducēšanu un aizsargā personas un uzņēmumus no zaudējumiem, kas tiem rastos, pieņemot viltotu naudu.

CBCDG

CBCDG atbalstītās pretviltošanas tehnoloģijas novērš digitālo viltošanu un, nepieļaujot viltotu banknošu izgatavošanu, mazina zaudējumus, ko ciestu personas vai uzņēmumi, kuru rokās tās varētu nonākt.

Naudas viltošana ir noziegums. Viltotai banknotei nav vērtības.

Lai gan kopējie sabiedrībai radītie ekonomiskie zaudējumi parasti ir ierobežoti, par naudas viltošanas upuriem, kas cieš vislielāko ļaunumu, kļūst atsevišķas personas un uzņēmumi, kuru rokās nonāk viltotās nauda, jo viltoto banknošu saņēmēji nesaņem nekādu kompensāciju. Turklāt naudas viltojumi var mazināt uzticību maksājumu sistēmai un radīt sabiedrībā nedrošību attiecībā uz skaidras naudas saņemšanu darījumos.

Centrālās bankas cenšas novērst viltošanu, izstrādājot un emitējot labi aizsargātas banknotes, kā arī izglītojot par tām sabiedrību, lai ierobežotu zaudējumus, ko cilvēki un uzņēmumi cieš, pieņemot viltotas banknotes.

Centrālo banku viltošanas novēršanas grupa (CBCDG) ir 32 centrālo banku un banknošu spiestuvju grupa, kas izveidota pēc 10 valstu grupas (G10) centrālo banku vadītāju lūguma. Tās uzdevums ir pētīt jaunus raksturīgus draudus banknošu drošībai un piedāvāt risinājumus, ko var izmantot emitētājas iestādes.

CBCDG atbalsta un izplata tehnoloģijas, kas nepieļauj digitālo iekārtu izmantošanu naudas viltošanai.

Grupas locekles, 32 centrālās bankas, pārstāv šādu 31 valsti: ASV, Austrāliju, Austriju, Beļģiju, Bulgāriju, Čehiju, Dāniju, Franciju, Grieķiju, Igauniju, Īriju, Itāliju, Japānu, Kanādu, Kipru, Lielbritāniju, Luksemburgu, Maltu, Nīderlandi, Norvēģiju, Poliju, Portugāli, Slovākiju, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Šveici, Turciju, Ungāriju, Vāciju, Zviedriju. Arī Eiropas Centrālā banka ir šīs grupas locekle.

G10 valstu centrālo banku vadītāji pārstāv šādas 11 valstis: ASV, Beļģiju, Franciju, Itāliju, Japānu, Kanādu, Lielbritāniju, Nīderlandi, Šveici, Vāciju, Zviedriju.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.