Kāpēc CBCDG cīnās pret naudas viltošanu?

Naudas viltošana ir noziegums. Viltotai banknotei nav vērtības.

Lai gan kopējie sabiedrībai radītie ekonomiskie zaudējumi parasti ir ierobežoti, par naudas viltošanas upuriem, kas cieš vislielāko ļaunumu, kļūst atsevišķas personas un uzņēmumi, kuru rokās nonāk viltotās nauda, jo viltoto banknošu saņēmēji nesaņem nekādu kompensāciju. Turklāt naudas viltojumi var mazināt uzticību maksājumu sistēmai un radīt sabiedrībā nedrošību attiecībā uz skaidras naudas saņemšanu darījumos.

Centrālās bankas cenšas novērst viltošanu, izstrādājot un emitējot labi aizsargātas banknotes, kā arī izglītojot par tām sabiedrību, lai ierobežotu zaudējumus, ko cilvēki un uzņēmumi cieš, pieņemot viltotas banknotes.