Hvorfor bekjemper CBCDG forfalskning av penger?

Forfalskning av penger er straffbart. Falske pengesedler er verdiløse.

Det økonomiske tapet for samfunnet som helhet er kanskje ikke så stort, men enkeltpersoner og firmaer rammes hardest, siden den som mottar en falsk seddel, taper verdien. Falske penger kan også svekke tilliten til betalingssystemet og gjøre folk usikre på om de vil godta kontant betaling for transaksjoner.

Sentralbankene motarbeider forfalskning ved å utforme og utstede godt beskyttede sedler og spre informasjon om dem for å begrense tapene som enkeltpersoner og virksomheter kan påføres av falske penger.