เพราะเหตุใด CBCDG จึงต่อต้านการปลอมแปลงเงินตรา

การปลอมแปลงเงินถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ธนบัตรปลอมเป็นเงินที่ไม่มีค่า

การปลอมแปลงเงินอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้กับคนในสังคมโดยรวมไม่มากนักก็จริงอยู่ แต่ผู้ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ ผู้ประกอบธุรกิจและคนทั่วไปที่ได้รับเงินปลอมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้เพราะไม่มีใครจะมาชดใช้เงินที่สูญเสียไปให้แก่ผู้ที่รับธนบัตรปลอม นอกจากนี้การปลอมแปลงเงินยังอาจทำลายความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงิน ทำให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกไม่มั่นใจที่จะรับเงินสดในการซื้อขายสินค้า
กลุ่มธนาคารกลางมีมาตรการป้องกันการปลอมแปลงเงิน โดยออกแบบและออกใช้ธนบัตรที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิ์อย่างดี พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการสังเกตและตรวจสอบธนบัตร เพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่รับเงินปลอมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์