Varför bekämpar CBCDG valutaförfalskning?

Valutaförfalskning är ett brott. Falska sedlar har inget värde.
Medan den ekonomiska förlusten av valutaförfalskning för samhället i allmänhet är begränsad är det enskilda personer och företag som skadas mest eftersom ingen ersätter någon som tagit emot falska sedlar. Förfalskning av valuta kan också underminera förtrroendet för betalningssystemet och göra folk osäkra om att ta emot kontanter för transaktioner.

Centralbankerna bekämpar förfalskning genom att utforma och ge ut väl skyddade sedlar och göra allmänheten uppmärksam på dem för att begränsa förluster som enskilda personer och företag kan åsamkas om de tar emot förfalsningar.