Dlaczego CBCDG walczy z fałszerstwami pieniądza?

Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem. Fałszywe banknoty są bezwartościowe.

Choć w skali całego społeczeństwa straty ekonomiczne spowodowane fałszowaniem pieniądza są niewielkie, mogą jednak okazać się dotkliwe dla jednostek i przedsiębiorstw, ponieważ nikt nie pokrywa kosztów osobom, które nieopatrznie przyjmą sfałszowane banknoty. Fałszywe pieniądze podważają też zaufanie do systemu płatniczego, społeczeństwo przestaje bowiem być pewne, czy przyjmować zapłatę gotówką.

W celu przeciwdziałania fałszerstwom, a tym samym ograniczenia strat, jakie osoby prywatne i przedsiębiorstwa mogą ponieść wskutek przyjęcia fałszywych pieniędzy, banki centralne projektują i emitują banknoty ze skutecznymi zabezpieczeniami oraz informują społeczeństwo, jak odróżnić je od falsyfikatów.