Polityka ochrony prywatności

CBCDG (ang. Central Bank Counterfeit Deterrence Group), czyli Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza, przykłada dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników swoich stron internetowych. CBCDG nie gromadzi, nie sprzedaje, nie wymienia ani w żaden inny sposób nie udostępnia ani nie wykorzystuje informacji otrzymanych za pośrednictwem swoich stron, za wyjątkiem sytuacji przedstawionych poniżej.

Informacje gromadzone i przechowywane tymczasowo

CBCDG nie namierza osób odwiedzających ten serwis internetowy. Automatycznie gromadzone i tymczasowo przechowywane są informacje dotyczące połączenia internetowego, które wykorzystuje się jedynie do analizy ogólnych schematów użytkowania oraz do celów rutynowej obsługi serwisu. Informacje te obejmują:

  • datę i godzinę wejścia na stronę główną,
  • odwiedzane strony,
  • typ przeglądarki (np. Internet Explorer) oraz systemu operacyjnego, za pomocą których nawiązano połączenie,
  • adres IP (numer przypisywany każdemu komputerowi w sieci), z którego nawiązano połączenie ze stroną; CBCDG nie wykorzystuje tych danych do identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Powyższe informacje są poddawane analizie statystycznej, a następnie kasowane. CBCDG stosuje na swojej stronie sesyjne pliki cookies niezbędne do jej działania. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na twardym dysku użytkownika, które pozwalają śledzić jego aktywność na danej stronie, zazwyczaj bez jego wiedzy. Pliki sesyjne zostają skasowane po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera.

Pozostanie na stronie CBCDG oznacza zgodę na używanie cookies.

Dane osobowe i inne informacje przekazane przez użytkowników serwisu są wykorzystywane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na konkretny wniosek lub zapytanie. W wyjątkowych okolicznościach, gdy wiąże się to na przykład z nakazem sądowym, udostępnienie informacji przekazanych przez użytkowników może być wymagane prawem.

Informujemy, że wiadomości wysyłane drogą elektroniczną nie są zabezpieczone przed przechwyceniem, a ich zawartość nie jest szyfrowana.

Wykorzystanie informacji przez CBCDG

CBCDG wykorzystuje informacje – zarówno gromadzone automatycznie, jak i udostępniane przez użytkowników – aby monitorować ilość odsłon poszczególnych stron serwisu, aby stale ulepszać serwis i aby jak najlepiej spełniać oczekiwania i zaspokajać potrzeby użytkowników.

Choć pytania, komentarze i inne wiadomości nie są zazwyczaj archiwizowane, istnieje możliwość, że korespondencja otrzymana od użytkowników (zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) zostanie włączona do archiwów CBCDG.

Bezpieczeństwo serwisu internetowego

Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego serwisu i zagwarantować do niego pełen dostęp, CBCDG stosuje programy monitorujące ruch na stronie w celu wykrycia podejmowanych przez osoby nieupoważnione prób załadowania lub zmiany treści albo wyrządzenia innego rodzaju szkód.

Linki zewnętrzne

Serwis zawiera linki do witryn zewnętrznych. CBCDG nie ponosi odpowiedzialności za ochronę prywatności na tych witrynach ani za ich treści.

Kontakt z administratorem strony

W przypadku pytań dotyczących sposobu wykorzystania informacji przekazywanych za pośrednictwem tej strony, jak również w sprawie polityki ochrony prywatności oraz zasad przetwarzania informacji stosowanych przez CBCDG, można wysłać wiadomość do CBCDG.